Κοινωνία

Σχέδιο για δωρεάν μεταφορά με τα ΜΜΜ οπλιτών, ΔΕΑ και αναπήρων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ το 2017

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα, ξεκινάει η διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς των πόλεων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Καλαμάτας και του Ηρακλείου, για τη σύναψη συμβάσεων, για την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου των οπλιτών θητείας και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ).

Εκτός αυτού, θα γίνει και διαπραγμάτευση για τη μετακίνηση με τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. με καταβολή μειωμένου κομίστρου, των μαθητών Παραγωγικών Σχολών με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, επίσης και για την πλήρη απαλλαγή καταβολής κομίστρου των αναπήρων αρμοδιότητας ΥΕΘΑ και των συνοδών για το έτος 2017.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ