Κοινωνία

Νομική ασυλία σε στελέχη τραπεζών που υπογράφουν αναδιαρθρώσεις «κόκκινων» δανείων

Νομική ασυλία σε στελέχη τραπεζών ή δημόσιους λειτουργούς που υπογράφουν αναδιαρθρώσεις δανείων θα προσφέρει ο πτωχευτικός νόμος.

Στόχος είναι να εκκαθαριστούν τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια και να «ξεμπλοκάρουν» ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια, ενώ υπάρχει και μνημονιακή πρόβλεψη επ' αυτού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr, η προστασία που θα παρασχεθεί στους υπογράφοντες αναδιαρθρώσεις και «κουρέματα» δανείων, θα αποκλείει σε ενδιαφερόμενους τρίτους τη δυνατότητα να υποβάλουν μήνυση κατά στελεχών τραπεζών και Δημοσίου εξαιτίας αποφάσεων που έλαβαν για διευθετήσεις δανείων.

Στόχος του ακαταδίωκτου είναι να υπάρξουν επαρκείς διαδικαστικές διασφαλίσεις για την πρόληψη της αδικαιολόγητης πίεσης στα στελέχη των τραπεζών και του Δημοσίου και να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν αναδιαρθρώσεις δανείων και δη μεγάλων επιχειρηματικών. Σημειώνεται ότι πρόσθετες διασφαλίσεις ενδέχεται να υπάρξουν στο νόμο για τις περιπτώσεις πολύ μεγάλων οφειλετών.

Το ακαταδίωκτο που θα προβλέπεται στο νόμο, θα αναφέρει ότι οι ενέργειες που λαμβάνονται σε σχέση με την αναδιάρθρωση του χρέους, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά, από στελέχη τραπεζών ή δημόσιους αξιωματούχους, με καλή πίστη, με γνώμονα το συμφέρον του δανειστή που εκπροσωπούν και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες διαδικασίες και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά πειθαρχική, αστική ή ποινική ευθύνη.

Μοναδικός κριτής των αποφάσεων αυτών θα είναι η Εισαγγελική Αρχή στην οποία θα μπορεί να προσφύγει ο «θιγόμενος» τρίτος, έχοντας όμως το βάρος να αποδείξει τον δόλο από πλευράς των τραπεζικών στελεχών και των δημόσιων λειτουργών.

Σύμφωνα με το Capital.gr στον ίδιο νόμο αναμένεται και η θέσπιση δυνατότητας άμεσης αποπομπής μη συνεργάσιμων διοικήσεων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Έτσι, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των πιστωτών σε σχέδιο αναδιάρθρωσης και οι μέτοχοι της υπερχρεωμένης επιχείρησης δεν το αποδέχονται, το χρέος της επιχείρησης θα μετοχοποιείται άμεσα και οι τράπεζες θα ορίζουν νέα διοίκηση, εκδιώκοντας την παλαιά και μη συνεργάσιμη με συνοπτικές διαδικασίες.

Με τη θέσπιση των δύο ανωτέρω προβλέψεων, αλλά και με την τροποποίηση του νόμου 4172/2013 που αναμένεται εντός του μήνα, προκειμένου να περιοριστούν τα υπάρχοντα φορολογικά αντικίνητρα για διαγραφές δανείων από τις τράπεζες

Οπως αναφέρει το Capital.gr συνολικά οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν επιχειρηματικά ανοίγματα που ανέρχονται σε 148 δισ. Ευρώ τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις όσο και σε μικρομεσαίες. Από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το 44% είναι μη εξυπηρετούμενα. Από τα μη εξυπηρετούμενα, ποσοστό 40% είναι ήδη καταγγελθέντα και ποσοστό 31% σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, ενώ το υπόλοιπο 29% αντιστοιχεί σε δάνεια είτε σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών ή τα οποία θεωρούνται αβέβαιης είσπραξης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ