Κοινωνία

Νέες επενδύσεις στην Ιταλία δρομολογεί η Εθνική Πανγαία

Νέες επενδύσεις στην Ιταλία αυτή τη φορά δρομολογεί η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, έχοντας μάλιστα υπογράψει και σχετικό δεσμευτικό προσύμφωνο τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, στα μέσα Οκτωβρίου η υπεγράφη δεσμευτικό προσύμφωνο για την απόκτηση από τον όμιλο χαρτοφυλακίου ακινήτων, το οποίο αποτελείται από 9 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία) στην Ιταλία, έναντι συνολικού τιμήματος 21,56 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα αυτά είναι εκμισθωμένα, μεταξύ άλλων, σε διεθνούς φήμης εταιρείες και στο Ιταλικό δημόσιο, ενώ η ολοκλήρωση της απόκτησης εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα εντός του 2016.

Σημειώνεται εδώ ότι από το σύνολο των 322 ακινήτων του χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων του ομίλου (κυρίως καταστήματα και γραφεία), πέραν της Ελλάδας, ο όμιλος στο τέλος του εννιαμήνου κατείχε ήδη πέντε ακίνητα στην Ιταλία και δύο ακίνητα στη Ρουμανία.Το σύνολο της εύλογης αξίας των εν λόγω ακινήτων αντιστοιχούσε στο τέλος του εννιαμήνου στα 1,465 δισ. ευρώ.

Οι απαιτήσεις από τη Μαρινόπουλος

Εν τω μεταξύ, το συνολικό ύψος των εμπορικών απαιτήσεων του ομίλου από την εταιρεία Μαρινόπουλος ανέρχεται την 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε 9,961 εκατ. ευρώ και αφορά σε οφειλόμενα μισθώματα, πλέον χαρτοσήμου, για τη λειτουργική μίσθωση επτά εμπορικών ακινήτων. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Μαρινόπουλος, την 30 Σεπτεμβρίου 2016 κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές συμφωνία εξυγίανσης με βάση την οποία νεοσυσταθείσα εταιρεία, 100% ελέγχου του ομίλου Σκλαβενίτη, αναλαμβάνει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ