Ι

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κόσμος 0

Ισπανία: Προσωρινά ανώτατο όριο στην τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Θα μειωθεί αμέσως το κόστος για περισσότερο από το ένα τρίτο των ιδιωτών και για το 70% της βιομηχανίας
ΣΧΕΤΙΚΑ