Στρατός Ξηράς

Μετεγκατάσταση της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (ΤΑΞΑΣ)-Περιοχές-οργάνωση-παράμετροι σε σχέση με την Τουρκική απειλή

Οι καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία  στις αρχές του Φθινοπώρου, έπληξαν τη βάση της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκειο, γεγονός  που προκάλεσε την  εξέταση  της μετεγκατάστασή της από το ΓΕΣ.

Ωστόσο πέραν αυτού, επιχειρησιακοί λόγοι προσαρμοσμένοι στην εξ ανατολών απειλή κατά την εκτίμησή μας, είναι ενισχυτικοί για τη λήψη απόφασης μετεγκατάστασής της.

Ανάγκη μετεγκατάστασης της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (ΤΑΞΑΣ)

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ,  η 1η  Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (ΤΑΞΑΣ) με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το Νοέμβριο του 2013, υπάγεται οργανικά στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ και με διάθεση στην Ι ΜΠ, ενώ το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας εδρεύει στο αεροδρόμιο Στεφανοβικείου (Στρατόπεδο «Υπλγού (ΠΒ) ΠΕΡΙΣΑΚΗ»,  εγγύς του ομώνυμου χωριού του Ν. Μαγνησίας.

Η συγκρότηση της Ταξιαρχίας και η διάταξη των Μονάδων της, είναι η ακόλουθη:

-Στο Α/Δ Στεφανοβικείου βρίσκεται  το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας, μαζί με τα 1ο και 2ο  Τάγματα επιθετικών ελικοπτέρων (ΤΕΕΠ), το 1ο Τάγμα ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (ΤΕΑΣ), το 1ο  Τάγμα Υποστηρίξεως αεροδρομίου (ΤΥΑΔ),  ο 17ος Λόχος Διαβιβάσεων  (ΛΔΒ) και ο Λόχος Στρατηγείου.

-Στο Α/Δ Μεγάρων βρίσκεται  το 2ο Συγκρότημα Αεροπορίας Στρατού (ΣΥΑΣ) που περιλαμβάνει το Επιτελείο και  τον Λόχο Διοικήσεως (Λ/Δ) με οργανικά τα 2ο και 4ο ΤΕΑΣ καθώς και το 2ο Τάγμα υποστηρίξεως Αεροδρομίου (ΤΥΑΔ).

-Στο Α/Δ  Αλεξάνδρειας εδρεύει το 3ο ΤΕΑΣ όπου πλέον βρίσκεται και η έδρα του Κέντρου εκπαίδευσης Αεροπορίας Στρατού  (ΚΕΑΣ).

Αεροπορικές Μονάδες 1ης ΤΑΞΑΣ

Οι πτητικές μονάδες της Αεροπορίας Στρατού (ΜΑΣ) έχουν ως κύρια αποστολή την εκτέλεση αποστολών ΑΣ είτε αυτόνομα, είτε στο πλαίσιο του ελιγμού του προϊστάμενου Διοικητή, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε επιχειρήσεις συνεργασίας με τις ειδικές δυνάμεις του ΣΞ ,του ΠΝ και της ΠΑ.

Κατά την ειρηνική περίοδο, συμμετέχουν στο σύνολο σχεδόν των ασκήσεων των Σχηματισμών του ΣΞ καθώς επίσης και σε πλήθος διακλαδικών και διασυμμαχικών ασκήσεων, οι οποίες προβάλουν τις δυνατότητες της ΑΣ και συμβάλουν στην επαύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας του Στρατού μας. Παράλληλα, επιτελούν πληθώρα δράσεων κοινωνικής ωφέλειας (αεροπυροσβέσεις, αεροδιακομιδές κλπ) στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου του ΣΞ
 

Μονάδες Υποστήριξης 1ης  ΤΑΞΑΣ

Οι Μονάδες υποστήριξης της 1ης ΤΑΞΑΣ έχουν ως κύρια αποστολή, την παροχή πλήρους υποστήριξης διοικητικής μέριμνας (ΔΜ) στις Μονάδες της Ταξιαρχίας καθώς και την επικοινωνιακή υποστήριξη της Ταξιαρχίας με τις Μονάδες της και με τους προϊστάμενους Σχηματισμούς.

Το 2ο Συγκρότημα Αεροπορίας Στρατού (ΣΥΑΣ)

 H αποστολή του 2ου ΣΥΑΣ είναι ενάσκηση της διοίκησης και του ελέγχου των Μονάδων του για τη λειτουργεία του Α/Δ Μεγάρων, την εκπαίδευση, τη συντήρηση και τον εφοδιασμό τους για την υποστήριξη του εν ειρήνη έργου τους αλλά και της επιχειρησιακής τους σχεδίασης. Στην πολεμική περίοδο σχεδιάζει, συντονίζει και εκτελεί επιχειρήσεις για την υποστήριξη της επιχειρησιακής σχεδίασης.

Η έδρα του Συγκροτήματος βρίσκεται στο Στρδο «ΛΓΟΥ (ΠΒ) ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΣΠ.» στην Πάχη Μεγάρων.

Οι  κρίσιμοι παράμετροι για την λήψη απόφασης της  μετεγκατάστασης της ΤΑΞΑΣ

Μια σειρά κρίσιμων παραμέτρων είναι αυτοί που πρέπει να ληφθούν για την επιλογή τοποθεσίας ή τοποθεσιών για την μετεγκατάσταση της ΤΑΞΑΣ ως σύνολο ή το "σπάσιμό της".

Εχθρός-καιρός-έδαφος είναι οι τρείς βασικοί παράμετροι που πρέπει να εξεταστούν, οι οποίοι αναλύονται σε πολλές υπο-παραμέτρους.

Τα "Κέντρα Βαρύτητας" των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

Αυτή προέρχεται από την Τουρκία και αφορά νησιά Αιγαίου και Θράκη. Αναλύοντας τα Κέντρα βαρύτητας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων επισημαίνουμε:

Το αεροπορικό κέντρο βαρύτητας της Τουρκίας είναι το Eskisehir, αφού από εκεί διοικούνται τόσο τα αεροπορικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας, όσο και τα αντιαεροπορικά της όπλα.

Επίσης υπάρχουν αρκετά αεροδρόμια μετασταθμεύσεως από Σμύρνη και νοτιότερα.

Το θαλάσσιο κέντρο βαρύτητας στης Τουρκίας είναι από την περιοχή της Σμύρνης και νοτιότερα, με έμφαση στην περιοχή του Aksaz (έναντι Ν. Ρόδου) πρωτίστως και της Antalya δευτερευόντως.

Ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή του Αϊδινίου-Aksaz-Antalya-Isparta-Egirdir παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πλήν της Διοίκησης Νοτίου Συγκροτήματος με έδρα το Aksaz (έναντι Ν. Ρόδου), βρίσκονται η Σχολή Αεροπορίας Στρατού με έδρα την Isparta (Ισπάρτα) Βορείως Καστελορίζου, η Σχολή-Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινών Καταδρομών επιπέδου Μεραρχίας με έδρα το Egirdir ΒΑ και πλησίον Isparta (Ισπάρτα), η 11 ΤΑΞΚΔ (-2) με έδρα το Denizli και η Υποδιοίκηση επιπέδου Συντάγματος της 11ΤΑΞΚΔ με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο), η Διοίκηση Περιοχής Επιπέδου Μεραρχίας Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο) και ο Λόχος Αεροπορίας  Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο).

Διαπιστώνεται ότι στην εν λόγω περιοχή παρουσιάζεται μια υπερσυγκέντρωση ελικοπτέρων και Καταδρομέων ταυτόχρονα, γεγονός που αποτελεί σαφέστατη ένδειξη ότι αποτελεί μια ευρεία βάση για διεξαγωγή ευρείας κλίμακας αεροκίνητων επιχειρήσεων κατά των Δωδεκανήσων.

Επίσης στο Kayseri (Καισάρεια) είναι η έδρα της 12ης Κύριας Αεροπορικής βάσης Εναέριων Μεταφορών με έδρα το Α/Δ (Αεροδρόμιο) , αλλά και η έδρα της 1ης ΤΑΞΚΔ-Αλεξιπτωτιστών. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα αιφνιδιαστικής  αερομεταφερόμενης ενέργειας σε βάρος νησιού μας.

Η Στρατιά Αιγαίου διαθέτει ουσιαστικά 4 Ταξιαρχίες Καταδρομών (τις 3 οργανικές της και την Ταξιαρχία Καταδρομών της 2ΤΑΞΚΔ-ΣΧ (2ης Ταξιαρχίας Καταδρομών Στρατοχωροφυλακής) με έδρα τη Bornova (Βορείως Σμύρνης), καθώς και 2 Συγκροτήματα SAT και 2 Συγκροτήματα SΑS.

Κατόπιν των ανωτέρω μέρος αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία αναφορικά με τη απειλή έναντι των νησιών μας, έχει προασανατολίσει τον κύριο όγκο των δυνάμεων και μέσων της στα μικρασιατικά παράλια από Σάμο ναι και νοτιότερα, με ιδιαίτερη "προτίμηση" στα Δωδεκάνησα.

Εισήγηση νέας οργάνωσης ΤΑΞΑΣ

Τα παραπάνω  κατά την άποψή μας καθιστούν επιτακτικό την δημιουργία Συγκροτήματος Αεροπορίας Στρατού (ΣΥΑΣ) με έδρα την Κρήτη.

Αυτό θα πρέπει να έχει υπό τις διαταγές του το 1ο Τάγμα επιθετικών ελικοπτέρων (ΤΕΕΠ) της ΤΑΞΑΣ μαζί με δύο (2) Τάγματα Αεροπορίας Στρατού (ΤΕΑΣ),  για την μεταφορά εάν απαιτηθεί της  5ης ΑεροκίνητηςΤαξιαρχίας  και Καταδρομών μας από την Κρήτη στα νησιά μας από Σάμο ναι και νοτιότερα, τα οποία  θα είναι το  1ο Τάγμα ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (ΤΕΑΣ)  αλλά και το 2ο ΤΕΑΣ  που θα μετασταθμεύσει από τα Μέγαρα στην Κρήτη, καθώς και το 1ο Τάγμα Υποστηρίξεως αεροδρομίου (ΤΥΑΔ).

Δημιουργία  Συγκροτήματος Αεροπορίας Στρατού (ΣΥΑΣ) με έδρα την Αλεξάνδεια Ημαθείας

Αυτό θα διοικεί το 2ο Τάγμα Επιθετικών ελικοπτέρων που θα  μεταφερθεί εκεί  μαζί με το 2ο ΤΥΑΔ , μαζί με τα υπάρχοντα εκεί ήδη 3ο ΤΕΑΣ και το Κέντρο εκπαίδευσης Αεροπορίας Στρατού  (ΚΕΑΣ).

Τομέας Έβρος και νησιά από Χίο ναι και βορειότερα, με δυνατότητα αερομεταφοράς της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας

Τέλος η Διοίκηση της ΤΑΞΑΣ μαζί με ΛΔΒ-Λόχος Στρατηγείου και 4ο ΤΕΑΣ ως εφεδρεία θα έχουν ως έδρα τα Μέγαρα Αττικής

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ιρανική επίθεση στο Ισραήλ στις 14 Απριλίου 2024
Ένοπλες Συρράξεις 0

Οι Ιρανοί «τρύπησαν» το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Iron Dome σοκάροντας τον κόσμο (Βίντεο)-Γκουτέρες: «Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο πόλεμο»

Πώς κατάφεραν οι ιρανικοί πύραυλοι να διαπεράσουν το υπερσύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα Iron Dome που προστατεύει την...