Πολεμικό Ναυτικό

MARSEC 24: Για πρώτη φορά άσκηση ναυτικών 7 χωρών της ΕΕ με την FRONTEX και άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες

Από τις 23 έως τις 28 Μαΐου, για πρώτη φορά, το Ναυτικό και η Ακτοφυλακή 7 κρατών μελών της ΕΕ, μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας στη Θάλασσα (EMSA) και τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) , θα συμμετάσχει σε μια ζωντανή άσκηση θαλάσσιας ασφάλειας, με το όνομα MARSEC 24, που διοργανώνεται από την Ισπανία, έξω από τη Ναυτική Βάση της Καρθαγένης που βρίσκεται στη Μούρθια της Ισπανίας.

Η άσκηση θα δοκιμάσει την ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε δύο μεγάλες θαλάσσιες απειλές: μια επίθεση σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές και την παράνομη αλιεία στα ύδατα της ΕΕ.

H άσκηση MARSEC 24 θα επιτρέψει στους φορείς της ΕΕ να προωθήσουν τον συντονισμό, να εφαρμόσουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να εντοπίσουν διδάγματα για μελλοντικές δραστηριότητες.

Η άσκηση θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό συμβάντος θαλάσσιας ασφάλειας από ισπανικά ναυτικά μέσα, επιδιώκοντας τη συνεργασία της ΕΕ στην προετοιμασία και την εκτέλεση συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ με στόχο την αποκατάσταση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Θα περιλαμβάνει επίσης μια δοκιμή του Common Information Sharing Environment (CISE) για τον θαλάσσιο τομέα, η οποία θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Ιστορικό

Η ΕΕ προχωρά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια του Οκτωβρίου 2023 και του σχεδίου δράσης της. Αυτή η στρατηγική καλεί, μεταξύ άλλων, την ΕΕ να ξεκινήσει μια ετήσια άσκηση θαλάσσιας ασφάλειας που περιλαμβάνει ναυτικά μέσα για την ενίσχυση της ετοιμότητας, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Η άσκηση MARSEC, που διοργανώθηκε από το Ισπανικό Ναυτικό, έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει την αμοιβαία γνώση και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στη δράση στη θάλασσα, πραγματοποιώντας ρεαλιστική προσομοίωση συμβάντων σε διάφορα σενάρια στην ισπανική ακτή.

Επιπλέον, η άσκηση MARSEC απαντά στην ανάγκη της ΕΕ για κοινές πολιτικοστρατιωτικές και διυπηρεσιακές ασκήσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας και των ικανοτήτων αντίδρασης για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων και αυξανόμενων θαλάσσιων κινδύνων και απειλών, όπως αναφέρεται στη Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ.

Το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που στοχεύει να καταστήσει διαλειτουργικά τα συστήματα επιτήρησης της Ευρώπης και των κρατών μελών της ΕΕ/ΕΟΧ, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ναυτιλιακών αρχών.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ