σύνορα με κατεχόμενα
Κύπρος
Ενημερώθηκε στις:

Τι αλλάζει στη διέλευση μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών στην Κύπρο

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, στις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτύχουν διέλευση θα πρέπει να προσκομίζουν ταξιδιωτικά έγγραφα για νόμιμη είσοδο στη Δημοκρατία και λογαριασμό κοινής ωφελείας που να αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περαιτέρω οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να προσκομίζουν ταξιδιωτικά έγγραφα για νόμιμη είσοδο και άδεια παραμονής στη Δημοκρατία.

Οι υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων για να επιτύχουν διέλευση θα πρέπει να φέρουν διπλωματική ταυτότητα. Όσοι δεν είναι κάτοχοι διπλωματικής ταυτότητας, να φέρουν μη διπλωματική κάρτα (non diplomatic card), ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τους λόγους παρουσίας τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι στο ενδεχόμενο διέλευσης προς τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ