Κύπρος

Υπογραφή συμφωνίας για αεροφωτογράφιση της Κύπρου με νέα υπερσύγχρονη τεχνολογία

Υπογράφηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 συμφωνία, μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της κοινοπραξίας εταιρειών Sintegra SAS Γαλλίας και Ερατοσθένη ΑΕ Ελλάδος, για τη νέα αεροφωτογράφιση της Κύπρου.

Το έργο αυτό αναμένεται να διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες και αφορά την λήψη και επεξεργασία μεγάλης ακρίβειας και ευκρίνειας αεροφωτογραφιών και συναφών δεδομένων, με τη χρήση εξοπλισμού και λογισμικών νέας τεχνολογίας. Τα ψηφιακά δεδομένα που θα παραχθούν, θα εισαχθούν στο Σύστημα Πληροφοριών Γης του Τμήματος και στη συνέχεια στη διαδικτυακή πλατφόρμα DLS-Portal, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται άμεσα από το προσωπικό μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του Τμήματος, από άλλες κυβερνητικές και ιδιωτικές υπηρεσίες και από το κοινό.

Οι νέες αεροφωτογραφίες θα επιτρέψουν την εξέταση και τη διεκπεραίωση δύσκολων υποθέσεων από το γραφείο, τη συλλογή αξιόπιστων χαρτογραφικών δεδομένων και θα μειώσουν σημαντικά τον χρόνο εργασίας στο πεδίο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ