Τεχνολογία
Ενημερώθηκε στις:

Έργασία από το σπίτι: Εφαρμογές για τηλεδιάσκεψη και τηλεργασία

Η εξάπλωση του κορονοϊού έχει αλλάξει το εργασιακό μας περιβάλλον, αλλά και την καθημερινότητά μας. Η τηλεργασία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, καθώς χιλιάδες εταιρίες σε όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τους. Πολλές εταιρίες έχουν απαγορεύσει την παρουσία των εργαζόμενων στα γραφεία τους, και εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο εργάζονται πλέον από το σπίτι τους.

Έτσι, αν βρεθείτε να εργάζεστε από το σπίτι, θα αντιληφθείτε ότι δεν μπορείτε να έχετε πλέον την άμεση αλληλεπίδραση στην συνεργασία σας με τους συνεργάτες ή συναδέλφους σας. Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να σας βοηθήσει να μιλήσετε πρόσωπο με πρόσωπο με όσους ενδιαφέρεστε, ακόμα και μέσω μιας οθόνης.

Δείτε ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς δωρεάν εφαρμογές για διασκέψεις με βίντεο:

Το Google Hangouts υποστηρίζει έως 10 συμμετέχοντες για απεριόριστη διάρκεια.

Το Skype υποστηρίζει μέχρι 50 συμμετέχοντες για απεριόριστη διάρκεια.

Το CISCO Webex Meetings υποστηρίζει μέχρι 100 συμμετέχοντες για απεριόριστη διάρκεια.

Το FreeConference υποστηρίζει μέχρι πέντε συμμετέχοντες σε βίντεο και 1000 συμμετέχοντες ήχου για απεριόριστη διάρκεια.

Το Zoom Meetings υποστηρίζει μέχρι 100 συμμετέχοντες για 40 λεπτά.

To Jitsi υποστηρίζει “απεριόριστο” αριθμό συμμετεχόντων για απεριόριστη διάρκεια.

Οδηγός πρακτικής εφαρμογής από τον ΣΕΒ


Στην Ελλάδα, αναλυτικό οδηγό πρακτικής εφαρμογής για την τηλεργασία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απαντήσεις για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το θεσμικό πλαίσιο, τις συμβάσεις εργασίας κ.ά. εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι:

– Η τηλεργασία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση τόσο της απειλής στη δημόσια υγεία, όσο και στη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι εύκολη, και πρακτικά ανέξοδη διαδικασία που απαιτεί απλά τεχνολογικά μέσα. Προβλέπεται ήδη, ως μορφή οργάνωσης εργασίας, στο εθνικό δίκαιο με βάση το αρ. 5 του ν. 3846/2010 και στο προσάρτημα Β της ΕΓΣΣΕ 2006-2007.
– Εκτός συνθηκών κρίσης, δημιουργεί πολλαπλά επιπλέον οφέλη (από τη μείωση των μετακινήσεων, μέχρι την πρόσβαση στην εργασία συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα). Προϋποθέτει, όμως, αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζομένων και τη μετάβαση «από περιβάλλον ελέγχου σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης».
Ενδεικτικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι:
– Ο αναγκαίος εξοπλισμός περιλαμβάνει πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, κ.λπ.) καθώς και συστήματα τηλεσυνεργασίας (teleconference, file sharing κ.λπ.). Υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων λύσεων χαμηλού ή και μηδενικού κόστους (ενδεικτικά Webex, Skype, Viber, Slack, Dropbox, Evernote, Google docs+hangouts, Zoom, Office 365).
Ένας συνεκτικός οδηγός για τη διενέργεια εξ αποστάσεως συναντήσεων του MIT Media Lab είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:
https://www.media.mit.edu/posts/a-few-simple-tips-for-better-online-meetings-covid-19-edition/
– Η τηλεργασία είναι κατάλληλη για όποια εργασία μπορεί να υλοποιηθεί μέσω υπολογιστή ή/και τηλεφώνου. Ενδεικτικά, θέσεις όπως καταχώριση και ανάλυση δεδομένων, τηλεφωνική και μέσω υπολογιστή υποστήριξη πελατών, τηλεφωνικές πωλήσεις, παραγγελιοληψία, συγγραφή κειμένων, ανάπτυξη λογισμικού, μελέτες, δημιουργικές δουλειές. Βέβαια, υπάρχουν και εργασίες που εξ αντικειμένου απαιτούν φυσική παρουσία και δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
– Δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι συμβάσεις εργασίας αν πρόκειται για εφαρμογή της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 (και έως τις 10-4-2020). Υπό κανονικές συνθήκες, υπάρχουν συγκεκριμένες επίσημες και δεσμευτικές ανακοινώσεις και ανάλογη ενημέρωση, που πρέπει να γίνει από τις επιχειρήσεις προς τις δημόσιες αρχές. Το ορθότερο είναι με προσαρτήματα στις ατομικές συμβάσεις (όπου υπάρχουν).
– Η εφαρμογή της τηλεργασίας δεν επηρεάζει κανένα στοιχείο της υπάρχουσας σύμβασης εργασίας εκτός από τον τόπο απασχόλησης.
– Στην πράξη, τηλεργασία δεν σημαίνει πως οι εργαζόμενοι είναι απλώς διαθέσιμοι για δουλειά, αλλά ότι δουλεύουν κανονικά όπως θα δούλευαν στο γραφείο τους, απλά το κάνουν από το σπίτι. Η επικοινωνία με τηλεργαζόμενους γίνεται όπως ακριβώς θα γινόταν εάν βρίσκονταν στο γραφείο.

Απαραίτητη εξέλιξη, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ, είναι η μετάβαση από ένα περιβάλλον ελέγχου, σε ένα περιβάλλον αποτελεσμάτων και εμπιστοσύνης, δηλαδή με σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και μέτρησης απόδοσης, τα οποία να βασίζονται περισσότερο στην επίτευξη προκαθορισμένων στόχων και λιγότερο στη φυσική παρουσία.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική δημοσίευση του ΣΕΒ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ