Πνευματικά ωφέλιμα

Μάθε ποιος έχει Πνεύμα Άγιο - Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που χαρίζει τη γαλήνη, την πραότητα, την ηρεμία της ψυχής, την ηρεμία του προσώπου, την ηρεμία στο λόγο του, την ειρήνη, την ταπείνωση, την αγάπη, τη χαρά, σκορπά αγαλλίαση και ευφροσύνη στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα ενεργό, φαίνεται από την ηρεμία του προσώπου του, την ομιλία του και όχι από τον φανατισμό. Όσοι είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, έχουν μέσα τους Άγιο Πνεύμα, όμως οι πράξεις τους, η ζωή τους, η σκληροκαρδία τους κάνουν το Άγιο Πνεύμα ανενεργό. Αυτός που κατακρίνει, που δακτυλοδεικτεί τον άλλον, που υποβιβάζει τον άλλον, που έχει ταραχή μέσα στην ψυχή του και την βγάζει προς τα έξω, που δεν έχει γαλήνη μέσα στην ψυχή του, ζει (με ταραγμένη ζωή), ομιλεί, κινείται αφ’ εαυτού και όχι υπό την επήρεια του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας πολύ σοφά έχει θεσπίσει την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία ημερολογιακά είναι 50 ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα και φέτος είναι 20 Ιουνίου 2021, όπου την ημέρα εκείνη έγινε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Ιησού. Ενώ την επομένη ημέρα την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εορτάζει το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που είναι το Πανάγιο Πνεύμα και το όνομά του είναι ο Παράκλητος.

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ