Αγία Σοφία και Ερντογάν
Πνευματικά ωφέλιμα

Απερίγραπτη βαρβαρότητα

Μετὰ τὴν 29η Μαΐου 1453, ἡμέρα ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς, ἦλθε ἡ 24η Ἰουλίου 2020. Ἡμέρα ἀσέβειας καὶ ὀθωμανίας. Ἡ Ἁγία Σοφία, τὸ καμάρι τῶν αἰώνων, τὸ δεῖγμα τοῦ ἄφθαστου πολιτισμοῦ, ὁ καθαγιασμένος Ναὸς τῶν Ὀρθοδόξων, καταπατήθηκε ἀπό τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς σκληροὺς μουσουλμάνους.

του Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ἀεράκη

Ἄς δείχνουν οἱ λαοὶ τῆς γῆς ὄχι μόνο ἀνοχή, ἀλλά καὶ ἀγάπη στοὺς μουσουλμάνους, πού ἔχουν ξαπλωθῆ στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Ἡ θρησκεία τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ καταλαβαίνουν τὸ τί θὰ πῆ ἀγάπη, τὸ τί σημαίνει συναδέλφωσις, τὸ τί σημαίνει κοινωνία λαῶν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ὅλα ξεκινοῦν ἀπό τὴ θρησκεία τους, πού εἶναι προσωποποίησις τοῦ μίσους καὶ τοῦ ἐγκλήματος. Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ πιστεύη κανεὶς σὲ μία θρησκεία. Τὸ θέμα εἶναι νὰ πιστεύη στὴν Ἀλήθεια καὶ στὴν Ἀγάπη. Καὶ αὐτὲς οἱ δύο λέξεις σαρκώνονται στὸ πρόσωπο τοῦ σαρκωμένου Θεοῦ Λόγου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἁγία Σοφία δὲν ἀποτελεῖ μόνο τὴν ἔκφρασι τῆς μοναδικῆς σὲ ἀρχιτεκτονικὸ μεγαλεῖο λάμψεως. Ἀποτελεῖ καὶ τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καὶ τῆς βυζαντινῆς εὐλάβειας.

Ἔργο τῆς πίστεως τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ Α´, ἐγκαινιάσθηκε στὶς 27Δεκεμβρίου 537.

Καταπατήθηκε ἀπό τούς Λατίνους τὸ 1204 καὶ κατακτήθηκε ἀπό τὸν Μωάμεθ τὸν Πορθητὴ στὶς 29 Μαίου 1453. Τὰ τελευταῖα 80 χρόνια μέσα στὴν προσπάθεια νὰ γίνη ἡ Τουρκία «κοσμικὸ» κράτος, μετατράπηκε σὲ μουσεῖο. Ἑκατομμύρια κάθε χρόνο ἦσαν οἱ ἐπισκέψεις στὴν Ἁγία Σοφία, ποὺ θαύμαζαν τὸ πρωτοφανὲς μεγαλεῖο της καὶ τὰ περίφημα χριστιανικὰ ψηφιδωτά της.

Ἀλλ᾽ ἦλθε ἡ νέα μαύρη ἐπέτειος, ἡ 24η Ἰουλίου 2020. Σὰν τέτοια μέρα τὸ 1974 οἱ Τοῦρκοι ὤρμησαν στὴν Ἑλληνικὴ Κύπρο καὶ κατέλαβαν τὸ 38% τοῦ ἐδάφους της. Σὰν τέτοια μέρα ἀπείλησε ὁ Ἐρντογάν νὰ καταπατήση τὴ συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 1923, καὶ νὰ ὁρμήση σέ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ ἑλληνικὲς θάλασσες. Σὰν τέτοια μέρα, ἡ Χριστιανικὴ Ἁγία Σοφία μετατράπηκε σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος (τζαμί).

Ὁ ἄγριος ἀνθέλληνας Ἐρντογάν κάλυψε μέσα στὸν εὐλογημένο χῶρο τῆς Ἁγίας Σοφίας μὲ κουρτίνες τὶς ἱερὲς εἰκόνες, κάλυψε τὰ μαρμάρινα δάπεδά της μὲ ἀνατολίτικα χαλιά, καὶ μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ὀπαδοὺς του ἔκανε τὴ φρικτότερη βεβήλωσι. Ἔκλεψε τὸ ἔργο τοῦ Χρίστου, κλείνοντας τὰ αὐτιά του στὴν παγκόσμια κατακραυγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οἱ Ἕλληνες μέσα στοὺς αἰῶνες ἔχουν γνωρίσει τὸ κοφτερὸ γιαταγάνι τῶν Ὀθωμανῶν. Πενθοῦν φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπαίσια πολεμική τους σ᾽ ἕνα μοναδικὸ σύμβολο πολιτισμοῦ καὶ ἁγιότητας.

Οἱ ξένοι λαοὶ εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουν. Τὸν εἶδαν τὸν Ἰμάμη τὴ σκοτεινὴ μέρα τῆς 24 Ἰουλίου; Ἀνέβηκε στὸν ἄμβωνα κρατώντας γιαταγάνι! Στὴ θέσι τοῦ Σταυροῦ τῆς συγγνώμης, τὸ γιαταγάνι τοῦ μίσους. Ὁ Ἐρντογάν θέλει νὰ γίνη ὁ χαλίφης τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς μουσουλμάνων. Ἡδονίζεται μὲ τὸ αἷμα ὅσων διαφωνοῦν μαζί του.

Θὰ ἐπεμβῆ ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων; Ἂν οἱ ὀρθόδοξοι ἐπιστρέψουμε στὸ θέλημά Του, τότε μποροῦμε νὰ λέμε μὲ πίστι: «Γνῶτε, ἔθνη, καὶ ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ᾽ ἠμῶν ὁ Θεός».

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ