Πνευματικά ωφέλιμα

Απολυτίκιο Ύψωσης του Τιμίου Σταύρου: "Σώσον Κύριε τον λαό σου"

Ένα από τα πιο γνωστά απολυτίκια της Εκκλησίας μας είναι και εκείνο της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Το απολυτίκιο της ημέρας είναι από τα πλέον το γνωστά στην Εκκλησία μας και ψάλλεται όχι μόνο την ημέρα της εορτής αλλά και σε άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις όπως τον Αγιασμό.

Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού Σου, πολίτευμα.

 

https://youtu.be/z4bG9DXDaos

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ