Πατριαρχεία
Ενημερώθηκε στις:

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Εκλογές Αρχιερέων αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν αὐτῆς, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἀπεφάσισε τήν ἀνύψωσιν τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Δέρβης, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοφιλ. κ. Ἰεζεκιήλ, εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητρόπολιν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐνῷ ἐξέλεξε τέσσαρας Ἐπισκόπους Βοηθούς παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐστραλίας κυρίῳ Μακαρίῳ, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ, ἤτοι: τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κυριακόν Μιχαήλ, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον Σωζοπόλεως, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον Οἰκονόμου, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον Μαγνησίας, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐμένιον Βασιλόπουλον, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον Κερασοῦντος, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόχορον Ἀναστασιάδην, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον Χαριουπόλεως. 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 30ῇ Αὐγούστου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ