Εκκλησία
Ενημερώθηκε στις:

Το Φανάρι "πήρε σκούπα" στις Μητροπόλεις της Αμερικής-Αργία στον Βοστώνης, μετάθεση στον Νέας Υερσέης

Πριν από λίγες ημέρες γράφαμε για τους μπελάδες για τον Μητροπολίτη Βοστώνης για μη συμμόρφωση με τα μέτρα για την Θεία Κοινωνία . Στην σημερινή του συνεδρίαση το Φανάρι προέβη σε πρωτοφανείς ποινές! Το Οικ. Πατριαρχείο απομακρύνει τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης και τιμωρεί με αργία τον Βοστώνης Μεθόδιο και αλλάζει και το σύνταγμα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής! 

Αναλυτικά: 

Σήμερον, Πέμπτην, 8ην Ὀκτωβρίου 2020, τρίτην ἡμέραν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς τοῦ τρέχοντος μηνός, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἠσχολήθη, μεταξύ ἄλλων, διεξοδικῶς μέ θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἐθεώρησεν ἐκθέσεις τοῦ οἰκείου Ἀρχιεπισκόπου Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρου, ἔλαβε δέ τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

α) ἀνέστειλε τήν ἰσχύν τοῦ Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μέ τήν προοπτικήν συστάσεως μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός σύνταξιν νέου τοιούτου.

β) ἐπέβαλε τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βοστώνης κ. Μεθοδίῳ τήν ποινήν τῆς ἀργίας μέχρι τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα.

γ) μετέθεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σάρδεων καί ὥρισε Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον ἐν τῇ οὑτωσί χηρευσάσῃ Ἐπαρχίᾳ Νέας Ἰερσέης τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ