Εκκλησία

Επίσκοπος Τράλλεων εξελέγη ο Μέγας Εκκλησιάρχης Βενιαμίν

Στην εκλογή νέου Επισκόπου, βοηθού του Παναγιωτάτου, με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Τράλλεων, προχώρησε σήμερα, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνεδριάζει για δεύτερη ημέρα, στο Φανάρι, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Από την ψηφοφορία των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, κατόπιν προβολής τριών υποψηφίων, εξελέγη παμψηφεί ο Μ.Εκκλησιάρχης Βενιαμίν.

Ο εκλεγείς προσήλθε ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για το μικρό Μήνυμα.

.( “Ως φιλόστοργος πατήρ προς αγαπητόν υιόν εν Κυρίω απευθυνόμεθα την στιγμήναυτήν προς σε, ενώπιον της σεβασμίας χορείας των αγίων συνοδικών παρέδρων,διά να σοι αναγγείλωμεν περιχαρείς την ομόφωνον υπ᾿ αυτών εκλογήν σου,προτάσει της ημών Μετριότητος, ως Επισκόπου Τράλλεων”, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο και συνέχισε: “Καθίστασαι ΒοηθόςΕπίσκοπος ημών ως Αρχιεπισκόπου και ποιμενάρχου της του Κωνσταντίνουπόλεως και ημείς θα σε τοποθετήσωμεν εις την μεγαλώνυμον Κοινότητα του Σταυροδρομίου διά να βοηθήσης και να συμπαρασταθής τον Ιερώτατον αδελφόν άγιον Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, εκ δαπανώμενον εκεί επί σειράν πολλών ετών εις την διακονίαν των ενοριτών αυτής, με υποδειγματικήν στοργήν προς αυτούς, καιμάλιστα προς την μαθητιώσαν νεολαίαν, και με επίσης υποδειγματικήν αφοσίωσινεις την Μητέρα Εκκλησίαν και τον Προκαθήμενον αυτής. Παρ᾿ αυτώ θα διδαχθήςπολλά, και ως προς την εκκλησιαστικήν τάξιν και ως προς το ποιμαντικόν έργον –καθήκον της Εκκλησίας προς τα τέκνα της”

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τράλλεων, βαθειά συγκινημένος εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για τηνπρόκριση αλλά και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Προκαθημένου.“’Υπόσχομαι ότι μέχρις εσχάτης μου αναπνοής θα διακονώ την Αγίαν τουΧριστού Μεγάλην ’Εκκλησίαν, «την πνευματικήν Μάνα της Ρωμιοσύνης»,με ένθεον επίγνωσιν, ότι παντού και πάντοτε η Θεία Χάρις θα θεραπεύη τα ασθενή και θα αναπληρώνη τα ελλείποντα. Το Φανάρι είναι τόπος αγιασμού, Ορθοδοξίας και φιλανθρωπίας,μνημοσύνης και ακαταλύτου ελπίδος, και Υμείς, Παναγιώτατε, είσθε οανύστακτος φύλαξ και υπερασπιστής των Οσίων και Ιερών του Γένους. Δι’εμέ υπήρξατε και είσθε ο φιλόστοργος και φιλάνθρωπος Πατέρας, πάντοτεσυγκαταβατικός, συγχωρητικός και ενθαρρυντικός εις κάθε περίστασιν. Έρρωσθε, Παναγιώτατε, διά να αντηχή η κρυστάλλινη φωνή της’Ορθοδόξου πίστεως, της πνευματικής ελευθερίας και του σεβασμού τωνπαραδόσεών μας, διά να ακούεται το «Ευλογητός ο Θεός» και το «Χριστός᾽Ανέστη» εις την μαρτυρικήν γην της Μικράς ᾽Ασίας, του Πόντου και τηςΘράκης. ᾽Έρρωσθε, διά να συνεχίζωνται οι Οικουμενικοί Διάλογοι, η καλήμαρτυρία της ᾽Εκκλησίας εν τω κόσμω, ο αγών διά την ειρήνην, τηνπροστασίαν της κτίσεως και του ανθρωπίνου προσώπου”, είπε, μεταξύάλλων, ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τράλλεων.

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τράλλεων τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του,εκείνος δε απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας, αποδεχόμενος το “επίταγμα”. Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Επίσκοπος Βενιαμίν δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ