Εκκλησία

π. Βασίλειος Βολουδάκης: Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως αμφισβητεί την Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής (βίντεο))


Ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου, στις οποίες επί της ουσίας αμφισβήτησε την Θεοπνευστία του Ευαγγελίου.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο προς τον μαθητή του Τιμόθεο: «πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη» (Β΄ Τιμόθεον Γ’, 16).

Απόσπασμα της επιστολής του Αποστόλου Παύλου Προς Γαλάτας:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1,6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

Δείτε το σχετικό βίντεο

https://youtu.be/iFexRrSfs-M

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ