Εκκλησία

15 Ιουλίου 2008: Ημέρα κατά τήν οποίαν ανέβηκε εις τα Υπερκόσμια Σκηνώματα η αγία ψυχή τού πρ. Μητροπολίτου Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης Κ. Ιεροθέου Τσαντίλη

15 Ιουλίου 2008, ημέρα κατά τήν οποίαν ανέβηκε εις τα Υπερκόσμια Σκηνώματα η αγία ψυχή τού πρώην Μητροπολίτου Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης Κυρού Ιεροθέου Τσαντίλη.

Ημέρα αναμνήσεων πού προκαλούν πόνο καί θλίψη καί είναι λογικόν πάντα κατά το ανθρώπινον. Πλην όμως ο προορισμός μας είναι η απόκτηση της χαμένης εκ τής αμαρτίας Ουράνιας Πατρίδος μας. Γι' αυτήν ηγωνίζετο,αυτήν μάς δίδαξε και σ' αυτήν ανέβηκε,κοντά στον Θρόνον τού Παναγάθου Θεού.

Απαλύνει τη θλίψη μας ότι ο Κύριος μας τον ανέπαυσε από τών κόπων τής πολυμόχθου σαρκός καί γι'αυτό τον δοξάζουμε καί τον ευχαριστούμε.

Ας μη λησμονούμε όμως καί τα λόγια τού Αγίου Γέροντος π.Γερβάσιο Παρασκευοπούλου,ο οποίος έλεγε,ότι η ημέρα της αναχωρησεως μας εντεύθεν δια την άληκτον ζωήν είναι η ημέρα τής μεγαλυτερας του Κυρίου ευεργεσίας προς ημάς. Με τήν πίστιν αυτήν, ας ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.

Τήν Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 ,τα πνευματικά του παιδιά ετελέσαμε το κατά τήν τάξη τής Εκκλησίας μας ετήσιον μνημόσυνο του, είς τον Ιερόν Ναόν τού Αγίου Αλεξίου Πατρών,μετόχιον τής Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων. Η συγκίνησις έκδηλη είς τα πρόσωπα ολοκλήρου του εκκλησιάσματος.

Μνημονεύσαμε δι'ολίγον τού Πνευματικού μας Πατρός καί σταθήκαμε ιδιαιτέρως είς τήν αγωνίαν καί τον πόνον τής ψυχής του,πού παρά τήν σοβαρή του ασθένεια,ιδιαιτέρως τα τελευταία έτη,δέν έπαυσε ούτε στιγμή να επικοινωνεί τακτικώτατα καί πέραν τού μεσονυκτίου με τα παιδιά του,Κληρικούς και Λαϊκούς,να συμβουλεύει καί να διδάσκει για αληθινή Αγάπη καί ζωντανή εκκλησιαστική Ζωη.

Το ταπεινόν ολοκλήρου τού είναι του μαρτυρούσε την παντελή έλλειψιν τύφου καί επάρσεως καθώς καί τής όποιας διαθέσεως για επίδειξη.

Εφλέγετο ολόκληρος διά την σωτηρίαν τών ψυχών μας. Ανύστακτος φρουρός τών προβάτων τής μάνδρας τού Χριστού.

Αυστηρός τηρητής τών όσων εδιδάχθη καί έλαβε παρά τούς πόδας τού Πνευματικού μας Πατρός Αγίου Γέροντος Αρχιμ.Γερβασίου Παρασκευοπούλου,τον οποίον συνεχώς μνημόνευε. Χαρακτηριστική η αφιέρωσις στο βιβλίο " ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" τού π.Γερβασίου σε πνευματικό του παιδί.

Σφοδρός πολέμιος τών αντιχρίστων ρευμάτων πού επιζητούσαν να αλλοιώσουν τα Ορθόδοξα ήθη καί έθιμα. Τούτο το γεγονός μάς το μαρτυρεί έντονα το προσκυνητάρι,το οποίον στήθηκε είς τούς Φούρνους Κρανιδίου Αργολίδος διά τήν διάσωσι'ν του εκ περίεργου τροχαίου ατυχήματος είς Αίνον καί Δοξολογίαν τού Τριαδικού Θεού καί Ευχαριστίαν προς τον Τίμιον Πρόδρομον,τήν 24ην Ιουνίου 1980,όταν επέστρεφε από τίς αγωνιστικές κινητοποιήσεις κατά τών γυμνιστών είς τα Δίδυμα Αργολίδος.

Τον αγάπησαν πολλοί,πλην όμως δέν έλλειψαν ακόμη καί σήμερα κι'εκείνοι,οι λεγόμενοι εκσυγχρονιστές,οι οποίοι αν καί δέν τον έζησαν,να μιλούν περιφρονητικά καί με διαφόρους χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό του καί να πικραίνουν την αγίαν του ψυχή.

Τον αγκαλιάσαμε νοερά, καί τον παρακαλέσαμε να ικετεύει προς τον Κύριον μας για την σωτηρίαν τών ψυχών μας.
Ιεροθέου τού Σεβασμιωτατου Επισκόπου Πνευματικού μας Πατρός και διδασκάλου, Αιωνία η μνήμη!

[video width="1024" height="576" mp4="/wp-content/uploads/2019/07/video-bd404d9d7fe3479448f144577e5f6424-V.mp4"][/video]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ