Εκκλησία

Η Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου

Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαρκιανού (450 - 457 μ.Χ.) ο Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος (κοιμήθηκε 10 Δεκεμβρίου) εμφανίσθηκε μια νύχτα σε κάποιον άνδρα που λεγόταν Φιλομμάτης, ο οποίος είχε καταταγεί στη στρατιωτική σχολή των Ικανάτων και του υπέδειξε τον τόπο όπου έκειτο το άγιο λείψανο αυτού.

Το γεγονός έφτασε στις βασιλικές ακοές του Μαρκιανού, ότι δηλαδή κάτω στον αιγιαλό της Νικομήδειας, κατά την ακρόπολη, κρύπτονταν κάτω από τη γη τα τίμια λείψανα του Αγίου. Πράγματι, στρατιώτες έσκαψαν στον τόπο εκείνο και βρήκαν σιδερένια λάρνακα, μέσα στην οποία υπήρχε το ιερό λείψανο. Στη λάρνακα ήταν κολλημένη μια πλάκα, στην οποία ήταν χαραγμένη επιγραφή που έλεγε ότι εκεί είχε εναποτεθεί το λείψανο του Αγίου, καθώς και σε ποιον τόπο έπρεπε να κατατεθεί.

Το Λείψανο του αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου στο Ηalberstadt Γερμανίας

 

Λείψανο του αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου στο Ηalberstadt Γερμανίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Λείψανο του Αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου με βυζαντινή μικρογράμματη
επιγραφή: + ὁ ἅγιος Μηνᾶς ὁ ϰαλλιϰέλαδ[ος]
Καθεδρικός Ναός του Ηalberstadt Γερμανίας.

 

Λείψανο του Αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου εντοπίστηκε στον Επισκοπικό Θησαυρό του Καθεδρικού της πόλης Ηalberstadt Γερμανίας. Το λείψανο φέρει στη μία του πλευρά επιγραφή στα λατινικά και στην άλλη στα ελληνικά με βυζαντινή μικρογράμματη γραφή:

Minatis ducis / (et) m(arty)r(is)

+ ὁ ἅγιος Μηνᾶς ὁ ϰαλλιϰέλαδ[ος]

Λείψανο του αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου στο Ηalberstadt Γερμανίας http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η βυζαντινή επιγραφή στο λείψανο του Αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου.
Καθεδρικός Ναός του Ηalberstadt Γερμανίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ