Εκκλησία

Η Εγκύκλιος της Συνόδου υπό το πρίσμα της Οικουμενικής κίνησης

Αυτό το κείμενο απευθύνεται στους Αγιορ. Πατέρες, για να διαβαστεί η εγκύκλιος ανάλογα με τις Οικουμενιστικές  Ενέργειες του Πατριάρχη.

Ο Οικ. Πατριάρχης έστειλε στην Ιερά Κοινότητα εγκύκλιο της Συνόδου, στην οποία βλέπουμε όλο το πλάτος της υποκρισίας, το ψέμα, την απάτη & την δολιότητα που χρησιμοποιούν τα όργανα της Οικ. Κί-νησης, με ολέθριο σκοπό την ένωση των «Εκκλησιών», που θα επιφέρει την εξάλειψη της μόνης αλήθειας, που είναι ο Χριστός & την υποταγή της μόνης Εκκλ. Που είναι η Ορθόδοξη, στις σκοτεινές δυνάμεις που κρύβονται πίσω από τον Οικουμενισμό & τον «Αγιώτατο αδελφό» του πατριάρχη, τον Πάπα.

Είνας συνειδητός Χριστιανός, πόσο μάλλον Ποιμένας, θα πρέπει να γνωρίζει, τι ενέργειες & προσπά-θειες γίνονται εδώ & έναν αιώνα για να επιτευχθεί η ένωση των «Εκκλησιών», παρόλα τα εμπόδια που εί-ναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλ., όπως : ο Ιουστίνος, ο Επιφάνιος, ο Φιλόθεος, Μητροπολίτες , όπως ο Κα-ντιώτης , Θεολόγοι, όπως ο Σωτηρόπουλος & προσωπικότητες όπως ο Κόντογλου & όλο το Άγιο Όρος που δεν μνημόνευε τους Οικουμενικούς Πατριάρχες, ενώ στις μέρες μας έφυγαν από την ζωή οι γενναίοι Ομο-λογητές & φύλακες της πίστεως & αντικαταστάθηκαν από αδιάφορους, χλιαρούς & συμβιβασμένους για διαφόρους λόγους & έτσι γινόμαστε τραγικοί θεατές συγκλονιστικών γεγονότων που αν επιτρέψει ο Πα-ντοκράτορας Θεός να επιτευχθεί ο σκοπός τους, τότε η κόλαση δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τις συν-θήκες της επίγειας ζωής στην οποία θα βασιλεύει ο Ιησουιτισμός του Φραγκίσκου, η ψυχοσύνθεση του Βαρθολομαίου με τα σφιχτά χείλη που δείχνουν τι έχει στην καρδιά του η ανθρωποκτονία όλων των σατα-νικών δυνάμεων που σχεδιάζουν μυστικά & ενεργούν με τα ελεεινά υποκείμενα, τους ανθρώπους που διορίζουν στις υπεύθυνες θέσεις.

Γράφει ο Πατρ., στην 1η παράγραφο: «κατά κοινήν πίστιν, Όχι, δεν έχουμε με την ίδια πίστη. Εσύ είσαι Οικουμενιστής, εμείς Ορθόδοξοι.

Γράφει «συμφωνούντων των Προκαθημένων». Αυτό είναι ψέμα, 4 αυτοκέφαλες Εκκλ. απουσίαζαν λόγω διαφωνίας & της Σερβίας διαφωνούσε & η Ιεραρχία της Ελλάδος το ίδιο και άλλοι Μητροπολίτες δεν υπέγραψαν τις αποφάσεις.
Γράφει «ούτως ημάς λογιζέσθω άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού». Όχι, δεν είστε υπηρέτες χριστού, αλλά του αντίχριστου, με κοινή ομολογία όλων των αληθινών Χριστιανών.

Γράφει 2η παραγ. «η Σύνοδος αποτελεί αυθεντικήν μαρτυρίαν της πίστεως». Ψέμα και αυτό, διότι ο Οικ. Αποδέχεται τις αιρέσεις, το Π.Σ.Ε. & στους Διαλόγους υποχωρεί στις αξιώσεις των βλάσφημων αιρε-τικών.

Γράφει «ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους εις επίγνωσιν αληθείας έλθειν & οι λόγοι του Κυρίου ου μη παρελθώσιν» και εσείς καταργείται & την αλήθεια & τους λόγους του Κυρίου, αποδεχόμενοι τις αιρέσεις & τις διάφορες θρησκείες.

Ακόμη γράφει «απευθύνεται ου μόνον προς τα τέκνα της εκκλησίας αλλά & προς πάντα άνθρωπον» όχι όμως για να τους κάνει ορθόδοξους, διότι όλες οι αιρέσεις είναι Εκκλ. & όλες οι θρησκείες σώζουν, (δηλώσεις Βαρθολομαίου).

Επίσης γράφει «ευαγγελιζόμεθα τον λόγο της πίστεως, της ελπίδος & της αγάπης». Ποιάς πίστεως, ο Οικ. Είναι συνοθύλευμα όλων των πίστεων. Έχει ο Οικ. ελπίδα, που αφήνει τον Νυμφίο Χριστό & «τα φτιάχνει» με τις αιρέσεις; Και από αγάπη, στα 100 χρόνια του Οικ. Μόνο σχήματα, διαίρεσης & χωρισμούς είδαμε.

Γράφει «στοιχούμεν τη παραδώσει των Αποστόλων & Πατέρων ημών» Έχει ξανακουστεί τόσο μεγάλο ψέμα στην ανθρώπινη ιστορία ; Η ίδια η λέξη το λέει «μετά πατερική θεολογία», είναι η θεολογία που χρησιμοποιεί ο Οικ.

Παρακάτω γράφει : οι Πατέρες «μετέδωσαν το Ευαγγέλιο της ελευθερίας» κι εσείς οι Οικ. Θα σκλαβώσετε την Εκκλ. μας στα Πρωτείο του Πάπα & στο Π.Σ.Ε. των Προτεσταντών. Που είναι η ελευθερία που είχαν οι χριστιανοί της Κων/λης, της Μ. Ασίας & του Πόντου ; Από το 1902 που γράψατε την Οικ. Εγκύ-κλιο, όλα χάθηκαν, για να καταλάβουμε από τους καρπούς το δένδρο (Μτ. 7,16).

Ακόμη γράφει «η Εκκλ. «δεν ζη» δια τον εαυτόν της προσφέρεται δια την ανύψωσιν & ανακαίνιση του κόσμου & διανέμει την αγάπη, την ειρήνη, την δικαιοσύνη, την καταλλαγή». Παραγματικά το καταλάβαμε ότι θέλετε τον θάνατο της Εκκλ., χάριν των αιρέσεων & των άλλων θρησκειών, διότι αυτή την εντολή ελά-βατε από τις Μασωνικές Στοές & τ’ άλλα αφεντικά σας. Για ποια ανύψωση & ανακαίνιση μιλάτε, ενώ συνε-ργάζεσθαι με τις δυνάμεις της Ν. Εποχής για την επιβολή της Ν.Τ.Π.; Ως γνωστόν τα δύο αδέλφια ο Οικ. & η Παγκοσμιοποίηση εργάζονται για την Ν.Ε. και πότε είδαμε να διανέμετε αγάπη, Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Κα-τάλλαγή. Το μόνο που περιμένουμε είναι οι διωγμοί, διότι έτσι γράψατε στη Σύνοδο για όσους δεν δε-χθούν τις αποφάσεις σας. Κάνατε καμία καταλλαγή με τους παλαιοημερολογίτες & τους ορθόδοξους αντιοικουμενιστές ;

Στην 4η παρ. αναφέρεται την Αγ. Τριάδα. Ποια Αγ. Τριάδα εννοείτε, διότι ο αδελφός σας ο Πάπας που υπογράψατε μαζί «κοινή πίστη» κατήργησε την μοναρχία & άλλαξε το δόγμα της Αγ. Τριάδος.

Γράφετε «ως διαρκής Πεντηκοστή». Μήπως εννοείτε τους αδελφούς σας Πεντηκοστιανούς που στην προσευχή τους χυρεύουν & ομιλούν «ετέραις γλώσσαις»;

Η Εκκλ. του Χριστού όπως γράφετε « επισυνάγει & μεταμορφώνει», η δική σας όμως αποδιώχνει τους αληθινούς χριστιανούς & παραμορφώνει τους δικούς σας οπαδούς.

Στην 6η παρ. γράφετε ότι «η Ορθ. Εκκλ. είναι των Συνοδών». Οι Συνοδοί καταδίκασαν τους Αιρεσιά-ρχες & τις αιρέσεις, ενώ εσείς τους αναγνωρίζεται.

Γράφετε για την Σύνοδο που αποκήρυξε την ενωτική Σύνοδο της Φλωρεντίας κι εσείς κάνετε χειρότε-ρα, αφού ενώνεστε με τους παπικούς, με όλους τους αιρετικούς & με όλους τους αλλόπιστους.

Γράφετε για τις Συνόδους που αποκήρυξαν τις προτεσταντικές δοξασίες & πηγαίνετε στην αιρετική οργάνωση των προτεσταντών, το Π.Σ.Ε. & το αποδέχεστε.

Στην 7η παρ. διακηρύσσεται πανηγυρικά ότι «δεν νοείται αγιότης εκτός της Εκκλ.», αλλά δεν αναφέ-ρετε καθόλου την Ορθ. Εκκλ., γι’ αυτό καταλαβαίνουμε ποια Εκκλ. εννοείται, δηλ. την Οικ., που σημαίνει : ένωση χριστιανικών ομολογιών, ένωση μονοθεϊστικων θρησκειών, ένωση όλων των θρησκευμάτων & τέλος παράδωση της στον Αντίχριστο των Σιωνιστών.

Όσο για τον θεσμό της οικογένειας δεν είδαμε καμμία ιδιαίτερη αντίδραση στους νόμους που τον απόδομούν, όπως : νορμάλ & ανώμαλες συμβιώσεις & έκτρωση, δεχθήκατε & τους μικτούς γάμους.

Προβάλλεται στους νέους υψηλά οράματα τα οποία εσείς τα έχετε ισοπεδώσει, διότι γράφετε « η εκκλ. προσφέρει στους νέους την αλήθεια, ότι οι νέοι είναι φορείς της μακραίωνος παραδόσεως & οι συνεχισταί αυτής, οι οποίοι θα την διαφυλάσσουν θαρραλέως». Εμείς οι παλαιοί γνωρίσαμε την αλήθεια & την παράδοση, οι νέοι όμως δυστυχώς από σας θα διδαχθούν & θα ζήσουν τον Οικ. & την Πανθρησκεία.

Γράφετε για την κατά Χριστόν παιδεία, όμως δεν ακούσαμε να πείτε τίποτα για το μάθημα των θρη-σκευτικών που το αφαιρούν, ούτε για την ιστορία που την αλλάζουν, μάλιστα είπατε για την επανάσταση «κάτι ξυπόλητοι μας εχώρισαν από τους Τούρκους που περνούσαμε πολύ καλά».

Οι οικολογικές σας ανησυχίες & τα φαινόμενα βίας & μεταναστεύσεως που αναφέρεται, το μόνο που κάνουν είναι να σας δίνουν την ευκαιρία για βλάσφημες συμπροσευχές με όλα τα βδελυρά θρησκεύματα, όπως στην Ανταρκτική & την Ασίζη.
«Της νοσηρής βίας εν ονόματι του Θεού» που λέτε, εσείς είστε η ενσάρκωση με την Μονή Εσφιγμένου που την καταδικάσατε να ζει αποκλεισμένη σαν το Μεσολόγγι & με τον ομολιγητή Σωτηρόπουλο που θέλατε να ταφεί έξω από το κοιμητήρι «σαν το σκυλί στ’ αμπέλι».
Για τους διαλόγους & την ευαισθησία προς τους ετερόδοξους τι να πούμε, μάλλον ειρωνεύεστε τον εαυτό σας, διότι γράφετε για «ακρίβεια αποστολικής πίστεως» & ο ίδιος αναιρείται τους Αποστ. Κανόνες, ως τα τείχη του αίσχους, την παράδοση της Εκκλ. & τους Αγίους Πατέρες «ως θύματα του αρχικάκου οφεως».

Επίσης γράφετε ότι «η Ορθ. Εκκλ. ουδέποτε απεδέχθη τον θεολογικόν μινιμαλισμόν», στην πράξη επειδή δεν τα βρίσκεται θεολογικά εις ότι μας χωρίζουν, τα βρίσκεται εις ότι σας ενώνουν, δηλ. πλούσια συμπόσια & θεομπαικτικές συμπροσευχές.

Και καταλήγετε την εγκύκλιο σ’ αυτό που έχετε βάλει στόχο γράφοντας «με επίκεντρον πάντοτε την θεία Ευχαριστίαν» για να μας προετοιμάσετε για το «κοινόν ποτήριον» που θα είναι το μέγα επίτευγμα της Οικ. Κίνησης.

Καλή αποτυχία.
Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ