Αρχείο

Πως θα επιβιώνατε για 72 ώρες; Μετά από ένα καταστροφικό γεγονός ...

1 Πως θα επιβιώνατε για 72 ώρες; Μετά από ένα καταστροφικό γεγονός µπορεί να χρειαστούν έως και 3 ηµέρες προτού επαναλειτουργήσουν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες, συνεπώς καλό είναι να έχουµε έτοιµο ένα πλάνο 72 ωρών για να µπορούµε να επιβιώσουµε κάτω από τις συνθήκες αυτές Εσείς είστε προετοιµασµένοι; Μην περιµένετε ο κρατικός µηχανισµός να προνοήσει για εσάς Προετοιµαστείτε για να τα βγάλετε πέρα µόνοι σας. Το έγγραφο αυτό έχει µεταφραστεί από τον Σάββα Κωνσταντινίδη από το αντίστοιχο έγγραφο "72 hours.org του San Francisco Department of Emergency Management, όπου µπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και συµβουλές. Τα πνευµατικά δικαιώµατα του αγγλικού εγγράφου ανήκουν στο San Francisco Department of Emergency Management. Τα πνευµατικά δικαιώµατα της ελληνικής µετάφρασης προστατεύονται από το Creative Commons license. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. σελίδα 1 από 20

2 Περιεχόµενα Πως θα επιβιώνατε για 72 ώρες; Εσείς είστε προετοιµασµένοι; Περιεχόµενα Προτού συµβεί το γεγονός Βήµατα που πρέπει να λάβετε σε προετοιµασία: Τα σηµαντικά βήµατα για να έχετε ένα ασφαλές σπίτι: Κυριότερες προµήθειες έκτακτης ανάγκης Βασικά περιεχόµενα του Κιτ Εκτάκτου Ανάγκης Σπιτιού Προετοιµαστείτε για να επικοινωνείτε µετά το γεγονός Τρόφιµα Νερό Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Να συµµετέχετε Συµβουλές και πληροφορίες για άτοµα µεγάλης ηλικίας και άτοµα µε αναπηρίες Συµβουλές για γονείς Συµβουλές για ιδιοκτήτες κατοικίδιων Όταν χτυπήσει η καταστροφή Σε οποιαδήποτε καταστροφή Πότε πρέπει να καλέσετε τις υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης Σε περίπτωση σεισµού Σε περίπτωση πυρκαγιάς Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινοµένων και πληµµύρας Σε περίπτωση Τσουνάµι Σε περίπτωση τροµοκρατικών επιθέσεων Σε περίπτωση µαζικής εκκένωσης Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των µέσων µαζικής µεταφοράς Σε περίπτωση επιδηµίας / πανδηµίας Εξεύρεση καταφυγίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Φυλάτε τις πληροφορίες αυτές στη δική σας Προσωπική Τσάντα Εκτάκτου Ανάγκης. Μελετήστε προσεκτικά τον Οδηγό Επιβίωσης για 72 Ώρες για να προετοιµαστείτε εσείς και η οικογένεια σας για κάποιο καταστροφικό γεγονός Οδηγός χειρισµού Έκτακτων Ατυχών Περιστατικών Πρόνοιες για ενδεχόµενο απώλειας ή κλοπής πορτοφολιού / κινητού τηλέφωνο/ laptop-tablet / τσάντας / χαρτοφύλακα Πρόνοιες για ενδεχόµενο διάρρηξης της κατοικίας σας Πρόνοιες για ενδεχόµενο πυρκαγιάς στη κατοικία σας Πως να απεγκλωβιστείτε από ένα αυτοκίνητο που βυθίζεται Πως να αντιµετωπίσετε δάγκωµα από φίδι Πως να αντιµετωπίσετε ηλεκτροφόρο καλώδιο Άλλες χρήσιµες επεξηγήσεις και παραποµπές ιαδικασία DROP, COVER and HOLD Πυροσβεστήρας τύπου ACB Οδηγός επιβίωσης του... σελίδα 2 από 20

3 Προτού συµβεί το γεγονός Βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε σε προετοιµασία: συγκεντρώστε ένα κιτ µε είδη αµέσου ανάγκης (δες Προµήθειες Πρώτης Ανάγκης) τηρείτε αντίγραφα σηµαντικών εγγράφων και πληροφοριών (διαβατήρια, ταυτότητες, πιστοποιητικά, διπλώµατα οδήγησης, συµβόλαια και τίτλους ακινήτων κλπ.) σε κάποια τοποθεσία εκτός του σπιτιού, όπως σε τραπεζική θυρίδα, σε συγγενικό σπίτι κλπ. Για να διευκολύνετε πιθανή χρήση διαδικασίας ασφαλιστικής αποζηµίωσης, συµπεριλάβετε και ένα έγγραφο απογράφης των πολυτίµων σας αντικειµένων µε φωτογραφίες και βίντεο. µάθετε πως να κλείνετε τις παροχές στο σπίτι σας: νερό, ηλεκτρικό, φυσικό αέριο κλπ (βλ. Παροχές). συζητήστε µε την οικογένεια και τους γείτονες σας πιθανές εναλλακτικές εξόδους κινδύνου από το σπίτι και από την γειτονιά σας, όπως κάποια κοντινή παιδική χαρά, πάρκο ή άλλο ανοικτό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι η οικογένεια σας γνωρίζει για τουλάχιστον 2 διαφορετικές εξόδους κινδύνου. αποφασίστε για κάποιο σηµείο συνάντησης σε περίπτωση που αποχωριστείτε από την οικογένεια σας και δεν έχετε πρόσβαση στο σπίτι σας. Επιλέξτε 2 σηµεία, ένα κοντά στο σπίτι και ένα σηµείο πιο µακριά από τη γειτονιά σας, όπως σε κάποιο ανοικτό χώρο, πάρκο κλπ. εκτελέστε άσκηση ετοιµότητας σε υποθετικά σενάρια όπως τύπου DROP, COVER and HOLD τουλάχιστον κάθε έξι µήνες. πάντα έχετε κάποιο αυτοκίνητο µε τουλάχιστον µισό-γεµάτο ρεζερβουάρ. Τα σηµαντικά βήµατα για να έχετε ένα ασφαλές σπίτι: Βεβαιωθείτε ότι η οδός και αριθµός του σπιτιού σας εµφανίζονται ευκρινώς από το δρόµο, έτσι ώστε να µπορούν να σας εντοπίσουν συνεργεία εκτάκτου ανάγκης και ασθενοφόρα. εγκαταστήστε στο σπίτι σας τουλάχιστον έναν ανιχνευτή καπνού, µέσα σε κάθε υπνοδωµάτιο και ένα σε κάθε όροφο συνολικά, συµπεριλαµβανοµένου και του υπογείου. Εάν υπάρχουν διάδροµοι µεγαλύτεροι από 15µ χρησιµοποιήστε 2 ανιχνευτές. οκιµάζετε τους ανιχνευτές κάθε έξι µήνες και αντικαθιστάτε τις µπαταριές µια φορά το χρόνο. ιαθέτετε τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα τύπου ABC σε καθ όροφο του σπιτιού. Μάθετε πότε και πως τον χρησιµοποιείτε. Ελέγχετε την πίεση µια φορά το χρόνο και αναλόγως αναγοµώστε ή αντικαταστήστε τον. ιατηρείτε διαδρόµους και κλιµακοστάσια πάντοτε ελεύθερα από αντικείµενα, προς διευκόλυνση διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν παράθυρα µε µεταλλικές µπάρες ασφαλείας, έχουν δυνατότητα ανοίγµατος σε περίπτωση ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν ηλεκτρονικά συστήµατα και ψηλά τοποθετηµένα βαριά αντικείµενα διαθέτουν αντισεισµικά λουριά ασφαλείας και είναι καλά στερεωµένα µε αυτά στο τοίχο. Μετακινήστε βαριά αντικείµενα πιο χαµηλά αν µπορείτε, και τοποθετήστε στα ντουλαπάκια µάνταλα ασφαλείας (latches). Εάν έχετε επιτοίχιο θερµοσίφωνα βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωµένος και δεν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του σε περίπτωση σεισµού. Αποθηκεύστε τυχόν εύφλεκτα χηµικά και υλικά µακριά από εστίες φωτιάς και ασφαλίστε τα για να αποκλείσετε ενδεχόµενο να χυθούν. σελίδα 3 από 20

4 Κυριότερες προµήθειες έκτακτης ανάγκης Μπορείτε να αγοράσετε έτοιµα κιτ εκτάκτου ανάγκης ή µπορείτε να συγκεντρώσετε το δικό σας. Σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί επαρκώς µε τα περιεχόµενα του και φροντίζετε να αντικαθιστάτε έγκαιρα τυχόν προϊόντα που έχουν λήξει. ιαχωρίστε τις προµήθειες εκτάκτου ανάγκης σε Κιτ Εκτάκτου Ανάγκης Σπιτιού που θα µοιράζεστε µε την υπόλοιπη οικογένεια και Προσωπική Τσάντα Εκτάκτου Ανάγκης για κάθε µέλος της οικογένειας, σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσετε το σπίτι. Φυλάτε το Κιτ Εκτάκτου Ανάγκης Σπιτιού σε ένα µέρος µέσα στο σπίτι που να είναι προσβάσιµο σε περίπτωση ζηµιάς του σπιτιού ή δυσκολίας στην πρόσβαση (ιδανικά σε κάποιο προσβάσιµο εξωτερικό χώρο στον κήπο ή στην βεράντα). Φυλάτε τις Προσωπικές Τσάντες Εκτάκτου Ανάγκης σε σηµεία επίσης εύκολα προσβάσιµα, σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσετε το σπίτι. Βασικά περιεχόµενα του Κιτ Εκτάκτου Ανάγκης Σπιτιού Εάν το σπίτι σας δεν έχει υποστεί σηµαντική ζηµιά µετά το γεγονός, το Κιτ Εκτάκτου Ανάγκης Σπιτιού θα σας επιτρέψει να παραµείνετε εκεί, ακόµη και κατά την διακοπή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Τοποθετήστε τα περιεχόµενα σε κάποιο στεγανό µέσον, που να µπορείτε να µεταφέρετε εύκολα (λχ. κάποια ανθεκτική σακούλα απορριµµάτων ή τσάντα µε ρόδες). Συµπεριλάβετε µεταξύ άλλων: Ειδή καθαριότητας (χαρτί τουαλέτας, χαρτοπετσέτες, χαρτοµάντιλα, υγρά µαντηλάκια µε σαπούνι, αντισηπτικά, µικρή ποσότητα καθαριστικών και ανθεκτικές πλαστικές σακούλες, µικρή ποσότητα καθαρής χλωρίνης και ένα σταγονόµετρο). Φαναράκια µε ανταλλακτικά λαµπάκια και αρκετές και καλά φορτισµένες µπαταριές (αποφύγετε τις επαναφορτιζόµενες καθώς χάνουν σταδιακά την φόρτιση τους). Φορητό ασύρµατο µε εξτρά καλά φορτισµένες µπαταριές (όχι επαναφορτιζόµενες). Μικρό φορητό ραδιόφωνο µε εξτρά καλά φορτισµένες µπαταριές (όχι επαναφορτιζόµενες). Πλαστικά πιάτα, ποτήρια, µαχαιροπήρουνα, χαρτοπετσέτες. Μερικά πρόχειρα είδη µαγειρέµατος (ανοικτήρι κονσερβών, ένα γκαζάκι, εξτρά φιάλη υγραερίου, έναν αναπτήρα, ένα µικρό κατσαρόλι). Είδη που θα σας προστατέψουν από αντίξοες καιρικές συνθήκες (ζεστό ρουχισµό, αδιάβροχα, υπνόσακους, κουβέρτες, κλειστά παπούτσια, ένα µικρό αντίσκηνο, ένα µεγάλο και χονδρό πλαστικό µουσαµά). Γάντια εργασίας, γυαλιά για προστασία, ένα κλειδί σταυρό, ένα σφυρί, ένα µεγάλο συρραπτικό µε αρκετά καρφάκια, ένα ρυθµιζόµενο κλειδί, ένα σετ κατσαβίδια. Σφυρίχτρα για να τραβάµε προσοχή σε περίπτωση διάσωσης. Ένα εφεδρικό καρτοκινητό τηλέφωνο καλά φορτισµένο. σελίδα 4 από 20

5 Βασικότερα περιεχόµενα της Προσωπικής Τσάντας Εκτάκτου Ανάγκης Κάθε µέλος της οικογενείας, πρέπει να έχει το δικό του κιτ εκτάκτου ανάγκης. Αυτά σχεδιάζονται για να χρησιµοποιηθούν: Μέσα στο σπίτι, προκειµένου να µπορείτε να επιβιώσετε σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να εκκενώσετε το σπίτι σας ή Εάν δεν µπορέσετε να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Επειδή ενδεχοµένως να µην µπορείτε να πάρετε τα προσωπικά κιτ από το σπίτι σας γιατί δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό, τα κιτ πρέπει να φυλάσσονται σε άλλο χώρο, ίσως στο χώρο εργασίας, σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Κάθε Προσωπική Τσάντα Εκτάκτου Ανάγκης πρέπει µεταξύ άλλων να περιέχει: Φαγητό και νερό (όσο περισσότερα µπορείτε να µεταφέρετε). Φαναράκια µε ανταλλακτικά λαµπάκια και αρκετές και καλά φορτισµένες µπαταρίες (αποφύγετε τις επαναφορτιζόµενες καθώς χάνουν σταδιακά την φόρτιση τους). Φορητό ασύρµατο µε έξτρα καλά φορτισµένες µπαταρίες (όχι επαναφορτιζόµενες). Κιτ πρώτων βοηθειών. Προσωπικές προµήθειες φαρµάκων για τουλάχιστον 5 µέρες και αντίγραφο των συνταγών που έχετε για αυτά. Σφυρικτά για να τραβάµε προσοχή σε περίπτωση διάσωσης. Ειδή προσωπικής υγιεινής (χαρτί τουαλέτας, υγρά µαντηλάκια, χαρτοµάντιλα, σερβιέτες κλπ.) Μεγάλες σακούλες σκουπιδιών και χαρτοπετσέτες. Τουλάχιστον µια αλλαξιά ρούχα και ένα καπέλο. Κλειστά παπούτσια. Μάσκα µε φίλτρο για σκόνη και χηµικά. Σηµειωµατάριο, στυλό και αυτοκόλλητη ταινία. Ένα µικρό ποσό µετρητών σε µικρά χαρτονοµίσµατα και κέρµατα. Αντίγραφο σηµαντικών εγγράφων ταυτοποίησης και ασφαλιστικών καλύψεων Πρόσφατες φωτογραφίες των µελών της οικογενείας. Κατάλογο µε στοιχεία συγγενικών προσώπων (ονόµατα τηλέφωνα κλπ.) Μερικές συµβουλές: Στις Προσωπικές Τσάντες Εκτάκτου Ανάγκης των παιδιών, καλό είναι να συµπεριλάβετε ένα έντυπο συγκατάβασης γονέα για ιατρικούς λόγους, µια πρόσφατη οικογενειακή φωτογραφία για ανάγκες επανένωσης και ένα αγαπηµένο παιχνιδάκι και µερικές πάνες. Συµπεριλάβετε µερικές φωτοβολίδες και καλώδια φόρτισης µπαταριάς στη τσάντα που θα έχετε στο αυτοκίνητο. Θυµηθείτε να έχετε και µια Προσωπική Τσάντα Εκτάκτου Ανάγκης για το κατοικίδιο σας. σελίδα 5 από 20

6 Προετοιµαστείτε για να επικοινωνείτε µετά το γεγονός Ορίστε κάποιο άτοµο όσο γίνεται µακριά από την περιοχή κατοικίας σας, σαν άτοµο επικοινωνίας εκτός περιοχής. Ενηµερώστε τα µέλη της οικογενείας σας να επικοινωνήσουν το συντοµότερο δυνατόν µετά το συµβάν, µε το άτοµο αυτό, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, αναφέροντας την κατάσταση τους και την τοποθεσία που βρίσκονται. Το άτοµο αυτό µπορεί να λειτουργήσει ως σύνδεσµος µεταξύ των µελών της οικογενείας σας και µε τρίτους που πρέπει να γνωρίζουν την κατάσταση σας µετά το συµβάν. ιατηρήστε τουλάχιστον µια σταθερή γραµµή επίγειας τηλεφωνίας στο σπίτι σας και µια ενσύρµατη τηλεφωνική συσκευή. Κινητά και ασύρµατα τηλέφωνα ενδέχεται να µην λειτουργούν σε περίπτωση απώλειας της ηλεκτρικής ενέργειας. Επικολλήστε δίπλα από κάποια τηλεφωνική συσκευή, τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης. Συµπεριλάβετε τηλέφωνα της οικογένειας, των σχολείων των παιδιών, των αµέσων συγγενών σας, των γειτόνων σας, των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, µαστόρων εκτάκτου ανάγκης. Μάθετε στα ώριµα παιδιά σας πως να καλούν τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ή εσάς σε περίπτωση ανάγκης. Μάθετε πως να χρησιµοποιείτε την δυνατότητα αποστολής γραπτών µηνυµάτων για περιπτώσεις που δεν µπορείτε να µιλήσετε ή που τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν κλήσεις οµιλίας. Για τον ίδιο λόγο, µάθετε να χρησιµοποιείτε επιπλέον και κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, για να καλέσετε για βοήθεια. Ενηµερώστε τις δηµοσιές υπηρεσίες και άτοµα που εµπιστεύεστε µε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αριθµός κινητών, email, Twitter, Facebook προκειµένου να µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί σας. Τρόφιµα Να διατηρείτε πάντοτε στο σπίτι αρκετή προµήθεια τροφίµων για να σας κρατήσουν για τουλάχιστον 3-5 µέρες. Προµηθευτείτε τρόφιµα που γνωρίζετε καλά, αντί να αγοράσετε εξειδικευµένες τροφές εκτάκτου ανάγκης. Λάβετε υπόψη σας τυχόν διατροφικές ιδιαιτερότητες των µελών της οικογένειας. Ιδανικά τα τρόφιµα δεν πρέπει να απαιτούν ιδιαίτερη προετοιµασία, όπως απόψυξη ή ψήσιµο, προτιµήστε κονσερβοποιηµένα προϊόντα, και προϊόντα µεγάλης διάρκειας για τον σκοπό αυτό. Σηµειώστε µονοί σας ενδεικτικές ηµεροµηνίες απόσυρσης των προϊόντων εάν δεν αναγράφεται από τον παραγωγό στην συσκευασία. Συµπεριλάβετε βρεφικές και παιδικές τροφές και γάλατα και άλλες ιδιαίτερες τροφές για παιδιά και άτοµα µεγάλης ηλικίας. ιατηρήστε τα τρόφιµα σε αεροστεγή δοχεία σε δροσερό και σκοτεινό µέρος. Τα περισσότερα κονσερβοποιηµένα προϊόντα µπορούν να κρατήσουν για τουλάχιστον 18 µήνες. Τρόφιµα χαµηλά σε οξέα όπως κρέατα, λαχανικά και φρούτα µπορούν να κρατήσουν τουλάχιστον 2 χρόνια. Καταναλώστε ξηρές τροφές όπως δηµητριακά, κράκερ, µπισκότα και ξηρούς καρπούς µέσα σε 6 µήνες το πολύ. Μην καταναλώνετε τροφές από συσκευασίες που εµφανίζουν φθορές (σκουριά, φουσκώµατα κλπ.) Μετά από κάποια διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, τρόφιµα σε συντήρηση θα κρατήσουν περισσότερο αν περιορίσετε το χρόνο που παραµένει ανοικτή η πόρτα του ψυγείου. Κανονικά οι τροφές αυτές πρέπει να καταναλωθούν µέσα σε 4 ώρες. Τροφές που συντηρούνται στην κατάψυξη πρέπει να καταναλωθούν µέσα σε 2 µέρες. σελίδα 6 από 20

7 Νερό Σε περίπτωση καταστροφικού συµβάντος, η παροχή του νερού µπορεί να διακοπεί ή το νερό να µην είναι πλέον πόσιµο. Προµηθευτείτε αρκετή ποσότητα ποσίµου νερού για να κρατήσει όλη την οικογένεια σας για τουλάχιστον 3-5 µέρες. Αποθηκεύστε τουλάχιστον 3 λίτρα νερό για κάθε µέλος της οικογένειας για κάθε µέρα. Η ποσότητα αυτή θα είναι επαρκής για γενικές ανάγκες ποσίµου νερού. Τριπλάσια από αυτή την ποσότητα θα σας παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα να µαγειρεύετε και για βασικές ανάγκες υγιεινής. Μην ξεχάσετε να προνοήσετε και για τα κατοικίδια σας. Εάν αποφασίσετε να αποθηκεύσετε νερό από την βρύση: Το νερό από την δηµόσια παροχή µπορεί να αποθηκευτεί χωρίς επιπλέον επεξεργασία Αποθηκεύστε το νερό σε πλαστικά δοχεία όπως µπουκάλια 2 λίτρων. ιατίθενται στην αγορά επίσης µεγαλύτερης χωρητικότητας πλαστικά δοχεία. Μην χρησιµοποιείτε άδεια δοχεία γάλατος, χυµού κλπ. καθότι τα πώµατα δεν κλείνουν αεροστεγώς και ενδέχεται να έχουν διαρροές ή περιέχουν υπολείµµατα. Αντικαταστήστε το νερό που περιέχεται στα δοχεία κάθε έξι (6) µήνες. Εάν αγοράσετε εµφιαλωµένο νερό: Κρατήστε το νερό στην αρχική του συσκευασία και µην το επανα-αποθηκεύσετε εάν το ανοίξετε. Σηµειώστε στα δοχεία την ηµεροµηνία αγοράς και φυλάτε τα σε δροσερό και σκοτεινό µέρος. Αντικαταστήστε τα δοχεία τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο εάν δεν αναγράφεται άλλη ηµεροµηνία λήξεως από τον εµφιαλωτή. Επεξεργασία του νερού µετά από καταστροφικό γεγονός: Εάν καταναλώσετε όλο το διαθέσιµο πόσιµο νερό, µεταγγίστε και επεξεργαστείτε το νερό που βρίσκεται στο καζανάκι της τουαλέτας ή στο θερµοσίφωνο. εν µπορείτε να πιείτε νερό από πισινές ή υδροµασάζ αλλά µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για ανάγκες υγιεινής. ιαδικασία εξεργασίας: Ξεκινήστε µεταγγίζοντας το νερό και σουρώνοντας το ταυτόχρονα µέσα από κάποιο πανί ή χαρτοπετσέτα σαν αρχικό φιλτράρισµα. Στη συνέχεια, αποστειρώστε το νερό µε ένα από τους εξής τρόπους: Βράσιµο - ζεστάνετε µέχρι το σηµείο βρασµού και για 3-5 λεπτά ακόµη. Όταν κρυώσει µεταγγίστε το 1-2 φορά µεταξύ 2 δοχείων για να επανέλθει η σύσταση του σε οξυγόνο, αυτό θα βελτιώσει την γεύση του. Αποστείρωση - εάν το νερό είναι καθαρό, προσθέστε 8 σταγόνες (1/8 του κουταλιού) χλωρίνης σε κάθε 4 λίτρα νερού. Εάν είναι θολό, προσθέστε 16 σταγόνες (1/4 του κουταλιού) χλωρίνης σε κάθε 4 λίτρα νερού. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε καθαρή χλωρίνη και όχι ειδικά σουπερ-λευκαντικήα ή παρόµοια προϊόντα. Ανακατέψτε και αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά. Κάποια ελαφριά γεύση και µυρωδιά χλωρίνης είναι φυσιολογική. σελίδα 7 από 20

8 Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Φυσικό αέριο ιαρροές φυσικού αερίου µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και εκρήξεις µέσα σε ένα κτίριο. Εάν µυρίσετε φυσικό αέριο / υγραέριο, δείτε κάποιο αγωγό µε ζηµιά, ή γενικά υποπτευτείτε κάποια διαρροή, κλείστε την γενική παροχή του αέριου και ανοίξτε όλες τις πόρτες και παράθυρα. Εάν υποπτευτείτε διαρροή µην χρησιµοποιείτε σπίρτα ή κεριά και µην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες ή ηλεκτρικές συσκευές. Εντοπίστε τον γενικό διακόπτη παροχής που βρίσκεται κοντά στο ρολόι. Συνήθως βρίσκεται έξω από το κτίριο ή σε κάποια ντουλάπα. Για να κλείσετε την παροχή γυρίστε τον διακόπτη κατά ένα τέταρτο της στροφής σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όταν η χειρολαβή βρίσκεται κάθετη προς την σωλήνα η παροχή είναι κλειστή. Έχετε εύκαιρο ένα σταυρωτό κλειδί ή γαλλικό κλειδί για να σας βοηθήσει. Όταν κλείσετε την παροχή, σε καµία περίπτωση µην επιχειρήσετε να ξανά-ανοίξετε µονοί σας. Καλέστε την υπηρεσία παροχής για να το ανοίξει, αλλά γνωρίζετε ότι ίσως περάσουν µέρες προτού µπορέσουν να ανταποκριθούν. Ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροπληξία µπορεί να προκληθεί από την απευθείας επαφή µε γυµνά καλώδια, αλλά και µε οτιδήποτε έχει έρθει σε επαφή µε αυτά και λειτούργει ως αγωγός (λχ. νερό, µέταλλα κλπ.) Εντοπίστε τον γενικό διακόπτη του σπιτιού σας που συνήθως βρίσκεται στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα. ιακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος οποτεδήποτε: υπάρχουν γυµνά και εκτεθιµένα καλώδια στην οικοδοµή ή σε συσκευές. υπάρχει πυρκαγιά ή σηµαντική διαρροή νερού µυρίζεστε καµένη πλαστική µόνωση καλωδίων η περιοχή γύρω από διακόπτες ή πρίζες φαίνεται µαυρισµένη ή ζεστή υπάρχει πλήρης διακοπή παροχής και ακολουθεί η µυρωδιά καµένων υλικών Νερό Μετά από ένα µεγάλο σεισµό, διακόψτε την κεντρική παροχή νερού για να διατηρήσετε την ποσότητα νερού που βρίσκεται µέσα στο θερµοσίφωνα σας, στα καζανάκια της τουαλέτας και στις σωληνώσεις του σπιτιού. Σπασµένοι σωλήνες µπορεί να επιτρέψουν την µόλυνση του πόσιµου νερού. Επίσης διαρροές νερού µπορούν να προκαλέσουν ζηµία στην οικοδοµή και να αποτελέσουν κίνδυνο για ηλεκτροπληξία. Ο διακόπτης της παροχής του νερού, συνήθως βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου ή σε κάποιο υπόγειο. Περιστρέψτε το διακόπτη µε την φορά του ρολογιού για να τον κλείσετε. Εάν χρειαστεί να µεταγγίσετε το νερό στο θερµοσίφωνα σας, εντοπίστε την βαλβίδα αποχέτευσης στο κάτω µέρος. Αποχέτευση Μια καταστροφή ενδέχεται να προκαλέσει προβλήµατα στο δίκτυο αποχέτευσης. Εάν δεν υπάρχει νερό στο καζανάκι της τουαλέτας αλλά η αποχέτευση φαίνεται άθικτη, ρίξτε περίπου 10 λίτρα νερό στην λεκάνη για να την αποχετεύεστε. Χρησιµοποιήστε ότι διαθέσιµο νερό υπάρχει εκτός από πόσιµο. σελίδα 8 από 20

9 Εάν υποπτευτείτε ζηµία στις σωληνώσεις του σπιτιού ΜΗΝ αποχετεύεστε την τουαλέτα. Κλείστε την παροχή του νερού για να αποφύγετε πιθανή µόλυνση του. Εάν υπάρχουν ζηµιές σε σωληνώσεις αποχέτευσης τοποθετήστε µέσα στην λεκάνη διπλές πλαστικές σακούλες για να συγκεντρώσετε τα απόβλητα. Πριν να πετάξετε την σακούλα, προσθέστε λίγη χλωρίνη και στη συνέχεια σφραγίστε καλά την σακούλα και τοποθετήστε την σε αεροστεγές δοχείο µακριά από ανθρώπους. Εάν η τουαλέτα έχει υποστεί ζηµία χρησιµοποιήστε έναν κουβά µε καπάκι αφού πρώτα τοποθετήσετε µέσα διπλές πλαστικές σακούλες για να συγκεντρώσετε τα απόβλητα. Να συµµετέχετε Φροντίστε να γνωρίσετε του γείτονες σας. Μάθετε αν κάποιος από αυτούς διαθέτει κάποιο ειδικό εξοπλισµό όπως λχ. γεννήτρια, ή ειδίκευση σε κάποιο αντικείµενο ή ιατρικές γνώσεις που µπορεί να φάνουν χρήσιµες σε περίπτωση ανάγκης. Εντοπίστε γείτονες που µπορεί να χρειαστούν ιδιαίτερη βοήθεια σε ένα δύσκολο γεγονός. Κάντε διευθετήσεις µε τους γείτονες σας για να ελέγχετε ο ένας τον άλλο ή να φροντίζετε τα κατοικίδια σας όταν ο άλλος λείπει ή όταν συµβεί κάποια καταστροφή. Επιπλέον πληροφορίες για οργανισµούς και φορείς: Γενική Γραµµατεία Πολίτικης Προστασίας 112 Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας 166 Εθνικό Κέντρο ηλητηριάσεων 210 7793777 Εφηµερεύοντα Φαρµακεία http://www.fsa.gr/ Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία Άµεση ράση 100 Πυροσβεστική Σώµα 199 σελίδα 9 από 20

10 Συµβουλές και πληροφορίες για άτοµα µεγάλης ηλικίας και άτοµα µε αναπηρίες Οργανώστε το δικό σας προσωπικό δίκτυο υποστήριξης: Ορίστε κάποιον για να σας ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σε περίπτωση ανάγκης και να σας βοηθήσει σε περίπτωση εκκένωσης ή µεταφοράς σε καταφύγια. Προετοιµάστε και έχετε πάντοτε µαζί σας µια κάρτα µε προσωπικές πληροφορίες εκτάκτου ανάγκης: µια τέτοια κάρτα θα βοηθήσει τυχόν σωστικά συνεργεία να γνωρίζουν σηµαντικά στοιχεία για εσάς, ειδικά αν έχετε χάσει τις αισθήσεις σας ή αν χρειαστεί να σας µεταφέρουν σε άλλο χώρο. Συµπεριλάβετε πληροφορίες για φάρµακα που λαµβάνετε, τυχόν ιατρικά βοηθήµατα, αλλεργίες, οµάδα αίµατος, αριθµούς ιατρικής ασφάλισης ηµεροµηνίες εµβολιασµών, δυσκολίες στην επικοινωνία, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση νοσηλείας, τα στοιχεία του προσωπικού σας δικτύου υποστήριξης και άτοµα πρώτης ανάγκης. Κέντρα Βοήθειας και άτοµα προσωπικής φροντίδας: εάν σας παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης από κέντρα βοήθειας ή άτοµα προσωπικής φροντίδας, µάθετε πως αυτά πρέπει να ανταποκριθούν σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Καθορίστε αναπληρωτές στα καθήκοντα αυτά µε τα οποία να µπορείτε να έρθετε σε επαφή όταν και εφόσον χρειαστεί. Για άτοµα που χρησιµοποιούν αναπηρικό καροτσάκι: προνοήστε το τρόπο µε τον οποίο θα αποµακρυνθείτε σε περίπτωση ανάγκης για εκκένωση του κτιρίου και συζητήστε το µε τα άτοµα που σας φροντίζουν. Εάν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό καροτσάκι, προνοήστε για εφεδρική µπαταρία ή ένα µηχανικό καροτσάκι. Για άτοµα µε µειωµένη ή χωρίς καθόλου όραση: έχετε πάντα µαζί σας ένα επιπλέον πτυσσόµενο µπαστούνι κοντά στο κρεβάτι σας. ώστε µια σφυρίχτρα σε αυτό. Χρησιµοποιήστε την όταν χρειαστεί για να καλέστε βοήθεια ή να τραβήξετε την προσοχή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν µετακινήστε µετά από κάποιο σεισµό καθώς αντικείµενα και συντρίµµια µπορεί να εµποδίσουν τον δρόµο σας. Για άτοµα µε περιορισµένη ή χωρίς καθόλου ακοή: προνοήστε για έξτρα µπαταριές για τα ακουστικά σας µαζί µε τις προµήθειες εκτάκτου ανάγκης. Λάβετε υπόψη το να φυλάτε τα ακουστικά σας κοντά στο κρεβάτι σας για να µπορείτε να τα εντοπίσετε εύκολα µε από κάποια καταστροφή. Για άτοµα µε δυσκολίες επικοινωνίας: καθορίστε πως θα επικοινωνείτε µε το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τον εξοπλισµό επικοινωνίας σας. Έχετε πάντοτε εύκαιρα χαρτί, µολυβί/στυλό, κάρτες / πίνακα λέξεων, µαζί µε τα ειδή εκτάκτου ανάγκης σας, στο πορτοφόλι ή την τσάντα σας. σελίδα 10 από 20

11 Συµβουλές για γονείς Συµπεριλάβετε τα παιδιά σας στην προετοιµασία για περιστατικά εκτάκτου ανάγκης, έτσι ώστε να έχουν και αυτά εξοικειωθεί µε την διαδικασία και να µπορούν να βοηθήσουν και αυτά αν παραστεί ανάγκη. Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας να καλούν τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης, όποτε πραγµατικά χρειαστεί και διαθέστε τους µια εύκαιρη λίστα µε τηλέφωνα. Προειδοποιήστε τα παιδιά σας να µην αγγίζουν γυµνά ή εκτιθέµενα καλώδια. Πείτε στα παιδιά σας να εκκενώσουν το κτίριο αν µυριστούν διαρροή αερίου. Εξασκηθείτε µαζί µε τα παιδιά σας στις ασκήσεις εκτάκτου ανάγκης και εκκένωσης του κτιρίου και επανένωσης σας. Κάντε διευθετήσεις για κάποιο άλλο άτοµο να παραλάβει τα παιδιά σας από το σχολείο σε περίπτωση που εσείς αδυνατείτε. Ενηµερώνετε συχνά το σχολείο των παιδιών σας, για αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας µαζί σας καθώς και για τα άτοµα που έχετε εξουσιοδοτήσει για να τα παραλαµβάνουν. Μάθετε για τις πρόνοιες και διαδικασίες του σχολείου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Συµβουλές για ιδιοκτήτες κατοικίδιων Σχέδιο Έχετε πάντα κολάρο και ταυτότητα στα κατοικίδια σας. Βεβαιωθείτε ότι το κατοικίδιο σας ανέχεται το χειρισµό από τρίτους καθώς και τη µεταφορά µέσα σε κατάλληλο µεταφορικό µέσο. Έχετε µια λίστα από εµπίστους γείτονες που είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν το κατοικίδιο σας σε περίπτωση ανάγκης και συµφωνήστε το µαζί τους. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες των κλουβιών κλείνουν καλά και τα ενυδρεία είναι καλά στερεωµένα σε κάποιο σταθερό σηµείο. Κιτ εκτάκτου ανάγκης Ετοιµάστε µια τσάντα εκτάκτου ανάγκης για το κατοικίδιο σας. Συµπεριλάβετε: Γερά λουριά ή µεταφορικά µέσα για την µεταφορά των ζώων. Μια µαξιλαροθήκη είναι µια καλή λύση για µικρά ζώα. Φίµωτρα για τα σκυλιά. Τρόφιµα, πόσιµο νερό και τυχόν φάρµακα για τουλάχιστον 1 εβδοµάδα. Μπολ για τάισµα, ανοικτήρι για κονσέρβες και καπάκια. Πλαστικές σακούλες για τα περιττώµατα. Πρόσφατες φωτογραφίες του κατοικίδιου σας για ανάγκες επανένωσης. Ονόµατα και τηλέφωνα των προσώπων επικοινωνίας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, στοιχειά επικοινωνίας µε κοντινά κτηνιατρεία και κέντρα φύλαξης κατοικίδιων. Ιστορικό εµβολιασµών και πληροφορίες για τυχόν παθήσεις ή/και προβλήµατα συµπεριφοράς. Κιτ πρώτων βοηθειών για κατοικίδια και σχετικό εγχειρίδιο φορητό κλουβί ή κάγκελο ασφαλείας Αντίδραση Να θυµάστε ότι τα ζώα συµπεριφέρονται διαφορετικά υπό συνθήκες άγχους. Ακόµη και τα πιο έµπιστα και ήρεµα ζώα ενδέχεται να πανικοβληθούν, να κρυφτούν ή να δραπετεύσουν ή ακόµη και να γδάρουν ή και να δαγκώσουν. Όταν βρεθείτε εκτός σπιτιού, να έχετε πάντοτε τα σκυλιά δεµένα και να µεταφέρετε τις γάτες σε ειδικές τσάντες ή µέσα σε µαξιλαροθήκες. σελίδα 11 από 20

12 Εάν το κατοικίδιο σας χαθεί, επικοινωνήστε µε το κοντινότερο κέντρο φύλαξης και αναφέρετε το άµεσα. Όταν είναι πια ασφαλές για εσάς, επιστρέψτε στην περιοχή σας για να το αναζητήσετε και να αναρτήσετε φυλλάδια Απώλειας κατοικίδιου. Εκκένωση Κάντε ότι καλύτερο µπορείτε για να εντοπίσετε όλα σας τα κατοικίδια και να τα πάρετε µαζί σας. Εάν πρέπει να εκκενώσετε το κτίριο και να µεταφέρετε σε εδικό καταφύγιο, γνωρίζετε ότι σε αυτά επιτρέπονται µόνο ζώα υπηρεσίας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε µια µεγάλης κλίµακας καταστροφή καταφύγια ζώων θα διατεθούν κοντά στα καταφύγια για τους ανθρώπους, όπου αυτό είναι εφικτό. Εάν αναγκαστείτε να εγκαταλείψετε το κατοικίδιο σας: ενηµερώστε την φιλοζωική εταιρεία και τις αρχές. Αναφέρετε ευκρινώς σε κάποιο εξωτερικό σηµείο του κτιρίου που κατοικείτε τον αριθµό και τύπο των ζώων που βρίσκονται εκεί. Αναφέρετε την τοποθεσία τους µέσα στο σπίτι και την ηµεροµηνία που αναχωρήσατε. Αφήστε αρκετό νερό σε ένα φαρδύ σκεύος που να µην χύνεται εύκολα. Αφήστε αρκετή τροφή, σε ηµερήσιες δοσολογίες, για να αποτρέψετε το κατοικίδιο να υπερκατανάλωση όλη την τροφή σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Μην δένετε τα ζώα µέσα στο σπίτι. σελίδα 12 από 20

13 Όταν χτυπήσει η καταστροφή Σε οποιαδήποτε καταστροφή Ότι και να συµβεί, παραµείνετε όσο το δυνατόν ψύχραιµοι. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ότι κάνετε εκείνη την στιγµή. ΚΟΙΤΑΞΤΕ γύρω σας και αξιολογήστε την κατάσταση. ΑΦΟΥΚΡΑΣΤΕΙΤΕ για ήχους και ΑΚΟΥΣΤΕ προσεκτικά τυχόν οδηγίες σας δίνονται από τα µέσα πληροφόρησης. Για την προστασία σας, να είστε πάντα συνεργάσιµοι µε τις αρχές και τις κρατικές υπηρεσίες και αποφύγετε να παρεµποδίσετε την κυκλοφορία των οχηµάτων στους δρόµους. Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο παρά µόνο σε περιπτώσεις ζωής και θανάτου. ιεξάγετε έναν οπτικό έλεγχο του κτιρίου για ζηµιές και εάν εντοπίσετε κάποιες εκκενώστε αµέσως το κτίριο. Χρησιµοποιώντας ένα φαναράκι, ελέγξτε το κτίριο για διαρροές αερίου, νερού και εκτιθέµενα καλώδια και σωληνώσεις. Εάν διαπιστώσετε ζηµιές, προχωρήστε στην διακοπή της εν λόγω παροχής. Λάβετε υπόψη το ενδεχόµενο να αλλάξετε το µήνυµα του αυτόµατου τηλεφωνητή σας έτσι ώστε να αναφέρει την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς και η οικογένεια σας. Εάν οι άνθρωποι σας δεν µπορέσουν να σας µιλήσουν, τουλάχιστον να ενηµερωθούν µέσω του µηνύµατος αυτού. Πότε πρέπει να καλέσετε τις υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης Καλέστε το 100, για να ζητήσετε την µονάδα Αµέσου ράσης της Ελληνικής Αστυνοµίας. Καλέστε το 166, για να ζητήσετε ιατρική βοήθεια από το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Καλέστε το 199, για να ζητήσετε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εγκλωβισµού. Σε περίπτωση σοβαρού καταστροφικού γεγονότος οι τηλεφωνικές γραµµές των πιο πάνω υπηρεσιών ενδέχεται να είναι κατειληµµένες για αρκετές ώρες. Να είστε προετοιµασµένοι για αναµονή. Να είστε έτοιµοι να δώσετε χρήσιµα κα ουσιαστικά στοιχειά που θα σας ζητηθούν και να απαντήσετε ερωτήσεις που θα σας κάνει ο εκπρόσωπος. Παραµείνετε στην γραµµή έως ότου σας πει ο εκπρόσωπος. Σε περίπτωση σεισµού Εάν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο όταν ξεκινήσουν οι δονήσεις: Εφαρµόστε την πρακτική DROP, COVER AND HOLD ON. Εάν δεν βρίσκεστε κοντά σε κάποιο στιβαρό τραπέζι ή γραφείο, πέστε στο πάτωµα κοντά σε κάποιον εσωτερικό τοίχο και καλύψτε το κεφάλι σας και τον λαιµό σας µε τα χέρια σας. Μείνετε µακριά από παράθυρα, αντικείµενα που κρέµονται, καθρέπτες, ψηλά έπιπλα, µεγάλες συσκευές και ντουλάπια γεµάτα µε βαριά αντικείµενα. Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, µείνετε µέσα µέχρι να σταµατήσουν οι δονήσεις. Εάν βρίσκεστε στο κρεβάτι όταν ξεκινήσουν οι δονήσεις, µείνετε εκεί και καλύψτε το κεφάλι σας µε ένα µαξιλάρι. Σε πολύ ψηλά κτίρια ενδέχεται να ενεργοποιηθούν τα συστήµατα πυρασφάλειας ή/και πυρόσβεσης. Εάν χρησιµοποιείτε αναπηρικό καροτσάκι, µπλοκάρετε τις ρόδες και καλύψτε το κεφάλι σας. Εάν βρίσκεστε σε υπαίθριο χώρο όταν ξεκινήσουν οι δονήσεις: Μετακινηθείτε µε ασφάλεια σε κάποιο ακάλυπτο χώρο, όσο γίνεται µακριά από κτίρια, καλώδια τροφοδοσίας και δέντρα. σελίδα 13 από 20

14 Εάν οδηγείτε, σταµατήστε στην άκρη του δρόµου. Αποφύγετε να σταµατήσετε κάτω από γέφυρες, καλώδια τροφοδοσίας και µεγάλες πινακίδες. Εάν βρίσκεστε κοντά σε στη θάλασσα µπορεί να βρίσκεστε στη διαδροµή ενός Τσουνάµι (δείτε οδηγίες για Τσουνάµι). Όταν σταµατήσουν οι δονήσεις: Ελέγξτε τα άτοµα γύρω σας για τραυµατισµούς, προσφέρετε της πρώτες βοήθειες. Μην µετακινήσετε όσους έχουν τραυµατιστεί σοβαρά εκτός εάν κινδυνεύουν. Κρατήστε τους ζεστούς µε κουβέρτες ή κάποιο επιπλέον ρουχισµό. Εκκενώστε τα κτίρια από τα κλιµακοστάσια, αποφύγετε τους ανελκυστήρες. Ελέγξτε το γύρω χώρο για επικίνδυνες συνθήκες όπως πυρκαγιές, πεσµένα ηλεκτρικά καλώδια, διαρροές αερίου και δοµικές ζηµιές. Εάν διαθέτετε πυροσβεστήρα και γνωρίζετε το τρόπο χρήσης του, σβήστε άµεσα τις µικρές πυρκαγιές. Αποφύγετε τυχόν σπασµένα γυαλιά. Κινηθείτε ιδιαίτερα προσεκτικά κοντά σε εκτιθέµενες χηµικές ουσίες, χρωστικές, καύσιµες ύλες ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Αν δεν είστε σίγουροι αποµακρυνθείτε από την περιοχή. Τοποθετήστε πίσω στην θέση τους ακουστικά τηλεφώνων. Εάν έχετε εγκλωβιστεί µέσα σε συντρίµµια: Αποφύγετε τις πόρτες µετακινήσεις για να µην ανασηκώσετε σκόνη. Καλύψτε τη µύτη και το στόµα σας µε ένα µαντήλι ή ένα κοµµάτι ρούχο. Χτυπήστε σε κάποιον σωλήνα ή τοίχο για να σας ακούσουν τα συνέργια διάσωσης. Χρησιµοποιήστε αν έχετε κάποια σφυρίχτρα. Χρησιµοποιήστε την φωνή σας µόνο σαν έσχατη λύση. Σε περίπτωση πυρκαγιάς Εάν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας πυρανίχνευσης ή εντοπίσετε πυρκαγιά: Παραµείνετε ψύχραιµοι και εκκενώστε το χώρο. Εάν δείτε καπνό κάτω από κάποια πόρτα, βρείτε άλλη έξοδο διαφυγής. Αισθανθείτε την πόρτα προσεκτικά µε το χέρι σας πριν την ανοίξετε, εάν είναι ζεστή, βρείτε άλλη έξοδο διαφυγής. Πέστε στο πάτωµα για να αποφύγετε καπνούς και αναθυµιάσεις. Συρθείτε σε ασφαλές µέρος. Εάν τα ρούχα σας πιάσουν φωτιά, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ όπου βρίσκεστε, ΠΕΣΤΕ στο πάτωµα και ΚΥΛΙΣΤΕΙΤΕ για να σβήσετε τις φλόγες. Καλέστε το 199 από κάποια ασφαλή τοποθεσία. Εάν έχετε εγκλωβιστεί µέσα σε φλεγόµενο κτίριο, µείνετε κοντά σε κάποιο παράθυρο και κλείστε την πόρτα. καλέστε µε κάποιο τρόπο για βοήθεια. Μην επιστρέψετε µέσα στο κτίριο µέχρι ότου σας δοθούν ανάλογες οδηγίες από τα σωστικά συνεργεία. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινοµένων και πληµµύρας Ακραία καιρικά φαινόµενα ενδέχεται να προκαλέσουν καθιζήσεις του εδάφους, κατολισθήσεις ή πληµµύρες. Αποφύγετε χαµηλά σηµεία διαδροµής των δρόµων, σηµεία αποχετεύσεως και άλλες περιοχές που ενδέχεται να πληµµυρήσουν. Σε ενδεχόµενο για πληµµύρα, και υπάρχει διαθέσιµος χρόνος, µεταφέρετε τυχόν πολύτιµα υπάρχοντα σε πιο ψηλούς ορόφους ή σηµεία του σπιτιού. Εάν έχει εισέρθει νερό µέσα σε κάποιο υπόγειο, αποφύγετε να πάτε εκεί και να περάσετε µέσα από αυτό. σελίδα 14 από 20

15 Μην περπατάτε µέσα από νερό που κινείται. Μόλις 20 εκατοστά κινούµενου νερού είναι αρκετά για να σας ανατρέψουν. Εάν αναγκαστείτε να µετακινηθείτε µέσα στο νερό, περπατήστε εκεί που το νερό δεν κινείται. Χρησιµοποιείστε ένα µπαστούνι για να ελέγξετε τη σταθερότητα του εδάφους κάτω από το σηµείο που ετοιµάζεστε να πατήσετε. Μην οδηγείτε σε πληµµυρισµένες περιοχές. Εάν η στάθµη του νερού γύρω από το αυτοκίνητο σας ανέβει επικίνδυνα, εγκαταλείψτε το αυτοκίνητο και µεταβείτε σε κάποιο ψηλότερο σηµείο αν η ασφάλεια σας το επιτρέπει. Εάν παραµείνετε στο αυτοκίνητο το νερό µπορεί να παρασύρει αυτό και εσάς µαζί του πολύ γρήγορα. Μείνετε µακριά από νερό που βρίσκεται κοντά σε πεσµένα ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοσίας. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν κοντά σε πληµµυρισµένα σηµεία και αποχετεύσεις. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε το σπίτι σας, σβήστε όλες τις συσκευές. Εάν σας δοθούν ανάλογες οδηγίες, κλείστε και την παροχή αερίου (δείτε το κεφάλαιο Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). Σε περίπτωση Τσουνάµι Το Τσουνάµι πρόκειται για µια ακολουθία από κύµατα που προκαλούνται από µια απότοµη και βίαιη µετατόπιση των θαλασσίων στρωµάτων. Μπορεί να προκληθεί από ένα υποθαλάσσιο σεισµό ή υποθαλάσσια κατολίσθηση. Τα κύµατα του Τσουνάµι µπορεί να δηµιουργηθούν από ένα γεγονός χιλιάδες µίλια µακριά (Αποµακρυσµένη Πηγή) και να χρειαστούν ώρες για να φτάσουν τις τοπικές ακτές. Μπορεί επίσης να δηµιουργηθούν τοπικά (Τοπική Πηγή) και να φτάσουν κοντά µας σε µόλις 10-15 λεπτά, χωρίς έτσι να υπάρχει χρόνος για κάποια επίσηµη προειδοποίηση από τα τοπικά συστήµατα έγκαιρου εντοπισµού. Εάν βρίσκεστε κοντά σε παραλιακή περιοχή και παρατηρήσετε τη στάθµη του νερού να µειώνεται ασυνήθιστα απότοµα, µετακινηθείτε άµεσα σε κάποιο ψηλότερο σηµείο - ακόµη και εάν δεν υπάρχει επίσηµη προειδοποίηση για κάποιο φαινόµενο. Καθώς εκκενώνετε την περιοχή: µεταφέρετε τα κατοικίδια σας δεµένα µε κάποιο λουρί ή µέσα σε τσάντα µεταφοράς. προσφέρετε βοήθεια σε άτοµα που δυσκολεύονται να µετακινηθούν πόρτα µαζί σας µόνο τα σηµαντικά σας αντικείµενα (κλειδιά, πορτοφόλι, κινητό τηλέφωνο, και κάποια ρούχα). περιµένετε µέχρι ότου µεταδοθεί το µήνυµα ότι η περιοχή είναι ασφαλής προτού επιστρέψετε. Τα κύµατα ενός Τσουνάµι ενδέχεται να συνεχίσουν να έρχονται για αρκετές ώρες µετά από το αρχικό και πολλές φόρες το διάστηµα µεταξύ τους µπορεί να φτάσει και την µια ώρα. Σε περίπτωση τροµοκρατικών επιθέσεων Ο σκοπός ενός τροµοκράτη είναι η πρόκληση τρόµου και σύγχυσης. Θα νοιώθετε περισσότερη ασφάλεια για εσάς και την οικογένεια σας εάν έχετε σωστή πληροφόρηση και είστε προετοιµασµένοι για κάποια έκτακτη ανάγκη. Να είστε υπεύθυνοι: Να έχετε αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου γύρω σας. Παρατηρείτε τα σηµεία Εξόδων Κινδύνου, τηλεφωνικούς θαλάµους, συναγερµούς πυρκαγιάς και συστήµατα πυρόσβεσης. Όπου κι αν βρίσκεστε ελέγχετε πάντοτε τον περιβάλλοντα χώρο για την καταλληλότερη έξοδο διαφυγής. Αναφέρετε στις αρχές τυχόν ύποπτα αντικείµενα, οχήµατα ή άτοµα σε δηµόσιους χώρους. Εάν βρεθείτε αντιµέτωποι µε τροµοκρατική απειλή ή επίθεση: Μείνετε όσο το δυνατόν ψύχραιµοι. Να είστε σε επαγρύπνηση. Έχετε το νου σας για δευτερεύοντες κινδύνους όπως πτώσεις συντριµµιών, ύποπτα δέµατα ή άτοµα. Αναφέρετε τις ανησυχίες σας στις αρχές. Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας δίνουν οι αρµόδιες αρχές. Αποφύγετε να διαδίδετε φήµες, διασταυρώνετε πληροφορίες µε κάποια έγκυρη πηγή. σελίδα 15 από 20

16 Σε περίπτωση µαζικής εκκένωσης Άµεσος κίνδυνος: Εάν µυριστείτε κάποια διαρροή αέριου ή καπνό, δείτε φωτιά ή αλλιώς προβληµατιστείτε για την ασφάλεια σας, εκκενώστε τον χώρο αµέσως. Αφού βρεθείτε σε ασφαλές µέρος, καλέστε την Άµεση ράση και αναφέρετε το περιστατικό. Γενικές οδηγίες εκκένωσης: Εάν έχουν ανακοινωθεί οδηγίες για εκκένωση, χρησιµοποιήστε τις προκαθορισµένες διαδροµές και µεθόδους εκκένωσης. Μοιραστείτε κάποιο όχηµα µε άλλους εάν είναι εφικτό. Εάν ο χρόνος σας το επιτρέπει: Φορέστε ανθεκτικά κλειστά παπούτσια, και ρούχα µε µακριά µανίκια και µακριά παντελόνια. Πάρτε µαζί σας κλειδιά, τραπεζικές κάρτες, χάρτες, κινητά, φορτιστές και σηµαντικά στοιχεία επικοινωνίας. Πάρτε µας σας τις Προσωπικές Τσάντες Εκτάκτου Ανάγκης. Εάν έχετε κάποιο κατοικίδιο, βεβαιωθείτε ότι είναι δεµένο από λουρί και µεταφέρετε το σε ειδική τσάντα µεταφοράς που να αναγράφει το όνοµα του και τα δικά σας στοιχεία. Πάρτε µαζί µια µικρή ποσότητα τροφής και φαρµάκων και νερό για αυτό (δείτε τις συµβουλές για ιδιοκτήτες κατοικίδιων). Κλειδώστε το σπίτι σας και κλείστε την παροχή του νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος αλλά αφήστε ανοικτή την παροχή αερίου, εκτός αν σας έχουν δοθεί διαφορετικές οδηγίες. Ενηµερώστε κάποιον γείτονα για τον προορισµό σας. Καλέστε το άτοµο επικοινωνίας εκτός περιοχής σας για να το ενηµερώσετε. Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος Εάν στην περιοχή σας παρουσιαστεί διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος: Κλείστε και αποσυνδέστε όλες τις συσκευές. Αφήστε µόνο ένα φως αναµµένο για να έχετε σαν ένδειξη όταν επανέλθει η παροχή. Αποφύγετε να ανάψετε κεριά γιατί µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μην χρησιµοποιείτε κουζίνα υγραερίου για να ζεσταθείτε και µην χρησιµοποιείτε γεννήτριες σε εσωτερικούς χώρους. Και τα δυο µπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση από µονοξείδιο του άνθρακα. Εάν τα φώτα της τροχαίας δεν λειτουργούν θεωρήστε ότι ισχύει η ένδειξη ΣΤΟΠ. Ανατρέξτε στο ανάλογο κεφάλαιο για τα τρόφιµα για τα οδηγίες συντήρησης τους. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των µέσων µαζικής µεταφοράς Τα µέσα µαζικής µεταφοράς µπορεί να επηρεαστούν από ατυχήµατα, ακραία καιρικά φαινόµενα, τροµοκρατικές επιθέσεις, σεισµούς και αλλά καταστροφικά συµβάντα. Οι χρήστες των µέσων αυτών οφείλουν να είναι ενήµεροι και σε επαγρύπνηση. Να είστε καλά ενηµερωµένοι και να γνωρίζετε τον περιβάλλοντα χώρο. Εξοικειωθείτε µε τις εξόδους και µεθόδους διαφυγής. Εάν εντοπίσετε και το ασυνήθιστο, ενηµερώστε τις αρχές. Αναφέρετε τυχόν ύποπτα αντικείµενα και αποσκευές ή δοχεία, στο πλησιέστερο όργανο της τάξης ή υπάλληλο. Πότε µην αγγίζετε κάποιο ύποπτο αντικείµενο. Σε περίπτωση εκτάκτου λύση;, παραµείνετε ψύχραιµοι και ακολουθείστε τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και των αρχών και των συνεργείων διάσωσης. Εάν βρίσκεστε σε υπόγειο σιδηρόδροµο, ποτέ µην εγκαταλείπετε τον συρµό εκτός εάν σας δοθεί συγκεκριµένη οδηγία. Στις ραγές κυκλοφορεί ρεύµα υψηλής τάσης που αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια σας. Εάν σας δοθεί οδηγία για εκκένωση, πάρτε µαζί σας τα προσωπικά σας αντικείµενα (αλλά αφήστε το ποδήλατο σας). σελίδα 16 από 20

17 Σε περίπτωση επιδηµίας / πανδηµίας Ένα περιστατικό επιδηµίας ή πανδηµίας µπορεί να επηρεάσει πολλά άτοµα, προκαλώντας µικρή αδιαθεσία, νοσηλεία ή σε σπάνιες περιπτώσεις ακόµη και θάνατο. Οι τοπικές αρχές θα φροντίσουν να σας ενηµερώσουν έγκαιρα και ουσιαστικά για ότι χρειάζεται να γνωρίζετε καθώς και οδηγίες αντιµετώπισης των περιστατικών Εξεύρεση καταφυγίου Καταφύγιο όπου βρίσκεστε Εάν διαπιστωθεί από τις αρχές κάποια διαρροή επικινδύνων ουσιών στην ατµόσφαιρα, θα σας δοθούν οδηγίες να φτιάξετε καταφύγιο εκεί όπου βρίσκεστε. Μπείτε αµέσως σε κάποιο εσωτερικό χώρο. Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και παράθυρα και µην ξεχάσετε το κλαπέτο του τζακιού. Κλείστε όλες τις συσκευές κλιµατισµού / θέρµανσης και εξαερισµού. Αφήστε κοντά αναµµένο κάποιο ραδιόφωνο ή τηλεόραση για να λάβετε περεταίρω οδηγίες. Παραµείνετε σε κλειστό χώρο έως ότου οι αρχές σας ενηµερώσουν ότι είναι ασφαλές να ξαναβγείτε έξω. Καταφύγια σε περίπτωση καταστροφής Περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, παραµείνετε στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας σας εάν αυτό είναι ασφαλές καθώς εκεί διατίθενται κατάλληλες συνθήκες καταφυγίου εάν χρειαστεί. Εάν το σπίτι σας ή ο χώρος εργασίας δεν είναι ασφαλής και δεν έχετε άλλη εναλλακτική, εκκενώστε το χώρο στα ενδεδειγµένα σηµεία συνάντησης ή καταφύγια. Ενηµερώστε κάποιον γείτονα για τον προορισµό σας. Πάρτε µαζί σας την Προσωπική Τσάντα Εκτάκτου Ανάγκης. Αρχικά τα κοινόχρηστα καταφύγια δεν θα παρέχουν βασικές παροχές και ειδή πρώτης ανάγκης, τρόφιµα κλπ. Λάβετε υπόψη τον ενδεχόµενο να πάρετε µαζί σας κάποια επιπλέον ειδή όπως µια κουβέρτα, µαξιλάρια, στρώµα αέρος, πετσέτες, πάνες, φαγητό, νερό και ειδή φροντίδας για µωρά. Προνοήστε για το κατοικίδιο σας (δείτε το σχετικό κεφάλαιο µε Συµβουλές για Ιδιοκτήτες Κατοικίδιων). σελίδα 17 από 20

18 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ φυλάξτε τις πληροφορίες αυτές στη δίκη σας Προσωπική Τσάντα Εκτάκτου Ανάγκης. Μελετήστε προσεκτικά τον Οδηγό Επιβίωσης για 72 Ώρες για να προετοιµαστείτε εσείς και η οικογένεια σας για κάποιο καταστροφικό γεγονός Ηµεροµηνία ενηµέρωσης Όνοµα Ηµεροµηνία γέννησης Αρ. Ταυτότητας ΑΜΚΑ / Αρ. Μητρώου ΙΚΑ Ιατρικές πληροφορίες (αλλεργίες. χρόνιες παθήσεις κλπ.) Τηλέφωνα εργασίας, σχολείου κλπ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Όνοµα Τηλέφωνο Τηλέφωνο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Όνοµα Τηλέφωνο Τηλέφωνο ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ 1ο σηµείο συνάντησης (κοντινό) 2ο σηµείο συνάντησης (αποµακρυσµένο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Όνοµα Τηλέφωνο Αρ. Ασφάλισης Οικογενειακός γιατρός Φαρµακείο Ασφαλιστική σελίδα 18 από 20

19 Οδηγός χειρισµού Εκτάκτων Ατυχών Περιστατικών Εκτός από τα ενδεχόµενα καταστροφικών γεγονότων, στη ζωή µας εγκυµονούν και άλλοι κίνδυνοι για µικρότερης κλίµακας Έκτακτα Γεγονότα. Καλό είναι να είµαστε προετοιµασµένοι και για αυτά. Πρόνοιες για ενδεχόµενο απώλειας ή κλοπής πορτοφολιού / κινητού τηλεφώνου / laptop-tablet / τσάντας / χαρτοφύλακα Συµβουλές να αποφεύγετε να µεταφέρετε µαζί σας περισσότερα µετρητά ή κάρτες από αυτές που χρειάζεστε ή έγγραφα που δεν χρειάζεται να έχετε µαζί σας συνεχώς. φτιάξτε λίστες µε τα συνήθη περιεχόµενα του πορτοφολιού σας, της τσάντας σας, του χαρτοφύλακα, και αποθηκεύστε τις λίστες αυτές σε ασφαλές µέρος, µε κάποιο έµπιστο σας πρόσωπο ή σε ασφαλή τοποθεσία στο ίντερνετ (πχ. σε ένα κρυπτογραφηµένο αρχείο). στην λίστα καλό είναι να αναφέρετε αριθµούς πιστωτικών καρτών και τηλέφωνα επικοινωνίας για ακύρωση σε περίπτωση ανάγκης ενηµερώνετε την λίστα όσο συχνά χρειάζεται. Αντιµετώπιση περιστατικών (υπό κατασκευή) Πρόνοιες για ενδεχόµενο διάρρηξης της κατοικίας σας Συµβουλές εγκαταστήστε ένα βασικό σύστηµα συναγερµού µαζί µε χρήση αυτόµατου τηλεφωνητή που θα σας ειδοποιεί σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά τηλέφωνα, σε περίπτωση διάρρηξης το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί και µε ανιχνευτές καπνού/πυρκαγιάς. Αντιµετώπιση περιστατικών (υπό κατασκευή) Πως να απεγκλωβιστείτε από ένα αυτοκίνητο που βυθίζεται Συµβουλές (υπό κατασκευή) Αντιµετώπιση περιστατικών (υπό κατασκευή) Πως να αντιµετωπίσετε δάγκωµα από φίδι Συµβουλές (υπό κατασκευή) Αντιµετώπιση περιστατικών (υπό κατασκευή) Πως να αντιµετωπίσετε ηλεκτροφόρο καλώδιο Συµβουλές (υπό κατασκευή) Αντιµετώπιση περιστατικών σελίδα 19 από 20

20 (υπό κατασκευή) Πως να αντιµετωπίσετε το ενδεχόµενο οικονοµικής κατάρρευσης Συµβουλές (υπό κατασκευή) Αντιµετώπιση περιστατικών (υπό κατασκευή) Άλλες χρήσιµες επεξηγήσεις και παραποµπές ιαδικασία DROP, COVER and HOLD DROP down onto your hands and knees (before the earthquake knocks you down). This position protects you from falling but allows you to still move if necessary. COVER your head and neck (and your entire body if possible) under a sturdy table or desk. If there is no shelter nearby, only then should you get down near an interior wall (or next to low-lying furniture that won't fall on you), and cover your head and neck with your arms and hands. HOLD ON to your shelter (or to your head and neck) until the shaking stops. Be prepared to move with your shelter if the shaking shifts it around. Πυροσβεστήρας τύπου ACB This is the multipurpose dry chemical extinguisher. The ABC type is filled with monoammonium phosphate, a yellow powder that leaves a sticky residue that may be damaging to electrical appliances such as a computer Το έγγραφο αυτό έχει µεταφραστεί από τον Σάββα Κωνσταντινίδη από το αντίστοιχο έγγραφο "72 hours.org του San Francisco Department of Emergency Management, όπου µπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και συµβουλές. Τα πνευµατικά δικαιώµατα του αγγλικού εγγράφου ανήκουν στο San Francisco Department of Emergency Management. Τα πνευµατικά δικαιώµατα της ελληνικής µετάφρασης προστατεύονται από το Creative Commons license. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. σελίδα 20 από 20

Κλικ και διαβάστε ΕΔΩ http://savvaskonstantinidis.gr/wp-content/uploads/72-hours-greek.pdf το σχετικό ενχειρίδιο ...

docplayer.gr

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ