Αρχείο

Ο τετράγωνος κώδικας (QR code) απεικονίζει τον ναό του Σολομώντος!

Ο νέος τετράγωνος κώδικας, ή QR code αντικαθιστά ταχύτατα τον παλιό γραμμωτό κώδικα (bar code). Το “QR” προέρχεται από την λέξη “square” που σημαίνει «τετράγωνο», αλλά υπάρχει αμφιβολία . Με τον νέας μορφής κώδικα σφραγίζονται όλα τα προϊόντα αλλά επιπλέον και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Στους περισσότερους είναι γνωστό ότι ο παλιός μονοδιάστατος γραμμωτός κώδικας περιείχε το 666. Το κάθε ζεύγος γραμμών ήταν και ένας αριθμός. Το πρώτο, το τελευταίο και το μεσαίο ζεύγος καθέτων γραμμών ήταν μακρύτερα και χωρίς γραμμένο αριθμό από κάτω όπως συνέβαινε με τα άλλα ζεύγη γραμμών. Το κάθε ζεύγος ήταν ομοιόμορφο που σημαίνει ότι απεικόνιζε τον ίδιο αριθμό. Ο αριθμός αυτός ήταν το έξι (6). Τρία ζεύγη, τρία εξάρια. Αυτά αφορούσαν τον αντικαθιστάμενο κώδικα.

Ο νέος δισδιάστατος κώδικας, ως συνέχεια του προηγουμένου, θα ήταν αδύνατο να μην έχει συγγενικά προς τον προηγούμενο σιωνιστικά στοιχεία, διότι αυτοί που επινοούν όλα αυτά είναι οι ίδιοι. Ότι νεότερο επιβάλλεται, ανάλογα με την εξέλιξη των μηχανών, γίνεται γιατί εξυπηρετεί καλύτερα τους παγκόσμιους άρχοντες που επιβουλεύονται την ελευθερία μας. Ο νέος τετράγωνος κωδικός είναι εμπνευσμένος από τον ναό του Σολομώντος όπως αυτός ήταν κτισμένος κατά τα χρόνια που έζησε ο Χριστός. Στον τετράγωνο κώδικα απεικονίζεται η κάτοψη του ναού.

Ο ναός του Σολομώντος, σε παλιά κυρίως κείμενα στα οποία υπάρχει η κάτοψή του, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Είναι απολύτως τετράγωνος. Απολύτως τετράγωνο είναι και το θυσιαστήριο στο κέντρο του ναού.
2. Στις τέσσερις γωνίες του, οι τεράστιες κολώνες του οικοδομήματος αναπαριστώνται με δύο μαύρα τετράγωνα που το ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο.

3. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάστικτο από μικρά τετραγωνάκια που αναπαριστούν κίονες.
Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά έχει και ο τετράγωνος κώδικας.
__2
Σε παλιές γκραβούρες στις οποίες είναι σχεδιασμένη η Ιερουσαλήμ, ο ναός του Σολομώντος απεικονίζεται πάλι ομοίως. Δηλαδή, απολύτως τετράγωνος, με τα χαρακτηριστικά τετράγωνα στις γωνίες και κατάστικτος λόγω των πολλών κιόνων οι οποίοι υπήρχαν μέσα αλλά και γύρω από τον ναό. Το πλέον οφθαλμοφανές χαρακτηριστικό του στοιχείο στην κάτοψη είναι τα τέσσερα διπλά γωνιακά τετράγωνα.
__3
Υπάρχουν και πρέπει να προσεχθούν δύο συμβολισμοί οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, σε όλους τους τετράγωνους κώδικες στις τρείς γωνίες τα διπλά τετράγωνα είναι εμφανή, ενώ δεν είναι τόσο εμφανή στην τέταρτη γωνία (πάντοτε στην κάτω δεξιά), αλλά υπάρχουν εσωτερικότερα. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο και ο τέταρτος γωνιακός μεγάλος κίονας πλησιάζει στη θέση του και ο ναός ολοκληρώνεται. Αυτό δεικνύει ο συμβολισμός. Στην πραγματικότητα, επειδή ο ναός του Σολομώντος ήδη έχει κτιστεί στην Βραζιλία, το μόνο που μένει είναι να τοποθετηθεί στην Ιερουσαλήμ για να εκπληρωθούν και οι προφητείες των αναμενόντων τον Αντίχριστο. Σύμφωνα με αυτές ο ναός τους πρέπει να κτιστεί σε τρείς ημέρες, αλλά επειδή σε τρείς ημέρες ναός δεν κτίζεται, πρέπει να βρεθεί ένας άλλος εντυπωσιακός, «θαυματουργικός», τρόπος ώστε οι άπιστοι να εκστασιαστούν και να πιστέψουν στον νέο θεό. Η απόκρυφη, για μας, τεχνολογία της αντιβαρύτητος θα έχει τον λόγο αφού φυσικά πρώτα γκρεμιστούν τα τζαμιά που υπάρχουν επάνω στην περιοχή όπου υπήρχε παλιά ο ναός στην Ιερουσαλήμ.

Δεύτερον, στο κέντρο πολλών τετραγώνων κωδίκων υπάρχει το εμπορικό σήμα της εταιρείας την οποία αντιπροσωπεύει ο κώδικας αυτός. Κατ’ αντιστοιχία στο κέντρο του ναού του Σολομώντος υπήρχε η αγία τράπεζα ή το θυσιαστήριο που ήταν το ιερότερο τμήμα του ναού. Altar of burnt offering, όπως το ονομάζουν. Ο παραλληλισμός είναι σαφέστατος και γι αυτόν το λόγο οι εταιρείες δεν τοποθετούν το εμπορικό τους σήμα σε κάποιο άλλο σημείο του τετραγώνου κώδικα παρά μόνον στο κέντρο, το οποίο αντιστοιχεί στο ιερότερο τμήμα του ναού που είναι το θυσιαστήριο. Η κάθε εταιρεία δραστηριοποιείται έχοντας ως κύριο στόχο, ιερότερο έπαθλο και «Θεό» το χρήμα γύρω από το οποίο συγκεντρώνονται όλες της οι δραστηριότητες. Τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη.

__4
Όσο περνάει ο καιρός τόσο οι παγκόσμιοι εξουσιαστές μας δείχνουν όλο και σαφέστερα την εμμονή τους προς την επίτευξη του στόχο τους, με ιεροτελεστικό τρόπο, που δεν είναι άλλος από την υποδοχή του Αντίχριστου στον οποίο θέλουν να παραδώσουν τα πάντα. Τα πάντα που περιβάλλονται από τον αέρα.
Χρήστος Μαντζιάρης

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ