Απόψεις

Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης: Ο μαθητής-αριθμός 183

Μια πολύ ουσιαστική άποψη για την κατάργηση του Θρησκεύματος που θα μετατρέψει τους ανθρώπους σε "νούμερα" καλό είναι να διαβαστεί από όλους.

«Κάποιος μαθητής, ἔκανε κάποια ἀταξία, ὑποβλήθηκε σέ κάποιες ἐξετάσεις, ἀπάντησε κάτι, τόν ρώτησαν μήπως ἦταν μέ κάποιον, ἀπάντησε ὅτι κάπου ἔχει νά πάη, ρωτήθηκαν οἱ γονεῖς ἄν ξέρουν τίποτε και ἀπάντησαν ὅτι κάτι ξέρουν, καί τελικά οἱ κάποιοι δάσκαλοι τόν ἔστειλαν ξανά στήν τάξι καί νά μή ξανακάνη κάτι παρόμοιο».

Κάπως ἔτσι θά συντάσσεται πλέον ἡ ὁποιαδήποτε σχολική σχέσις μαθητοῦ μέ κάποιο δάσκαλο! Τό κάθε περιστατικό θά συνοψίζεται στό: «Κάτι, κάποτε, κάποιος, κάπου»! Καί ἡ ταυτότητα τοῦ μαθητοῦ θά ὑποβαθμίζεται στό «κάποτε, κάποιος, κάτι, κάπου»...

  • Σχετική εἶναι ἡ επιστολή τοῦ πιστοῦ ίατροῦ τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἀντωνίου Παπαγιάννη. Σημειώνει: «Θυμήθηκα περιστατικό μέ παρόμοια "κάποιος”, "κάποτε”, διαβάζοντας τήν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα («Καθημερινή» 4/9/2019) γιά μή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος καί τῆς ἰθαγένειας τῶν μαθητῶν στά πιστοποιητικά σπουδῶν τῆς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Ὅσο κι ἄν θέλει κανείς νά μήν εἶναι καχύποπτος, δέν μπορεῖ παρά νά συμπεράνει, ὅτι ἡ πολτοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας προωθεῖται «κανονικά καί μέ τόν νόμο».

Ἀλλά γιατί νά περιοριστοῦμε σ᾽ αὐτά; Μποροῦμε ν’ ἀφαιρέσουμε καί ὅλα τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα ταυτότητος καί νά πιστοποιοῦμε μόνο ὅτι «ὁ ἀριθμός 1.234 ἀποφοίτησε ἀπό τή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση! Καί μπορεῖ νά προστεθεῖ πλέον στή μάζα μιᾶς ἄχρωμης καί ἄγευστης χώρας».

Οἱ ἄνθρωποι ἀπό πρόσωπα καταντοῦν νούμερα. Σήμερα ἀφαιρεῖται τό ἕνα στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς τους, τό θρήσκευμα, αὔριο τό ἄλλο στοιχεῖο, ἡ ἰθαγένεια, μετά ἀπό λίγο τά στοιχεῖα τῶν γονέων... Καί τί θά μείνη; Ὅ,τι χρησιμοποιοῦσαν οἱ Γερμανοί ναζί στά στρατόπεδα συγκέντρωσης! Πολτοποιημένα φορτία τά θύματα τους στά τραῖνα, τά ὡδηγοῦσαν στούς «φούρνους» μέ τή σειρά τοῦ ἀριθμοῦ τους...

Ἄνθρωπος, κορυφαία ἀξία, καταγραφόταν ὡς νούμερο, ὡς κούτσουρο μέ ἀριθμό, προωρισμένο γιά τή φωτιά!

Ἡ «Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα», μέ τήν ἀπόφασί της, εἶναι σάν νά λέη στό δάσκαλο:

-Ὅταν ἀπευθύνεσαι σέ συγκεκριμένο μαθητή, θά τοῦ λές: «Νά μιλήση τό 183»!!!

Μά αὐτό δέν εἶναι «προστασία δεδομένων». Αὐτό εἶναι κατάργησις προσωπικῶν δεδομένων! Τό παιδί, καί κάθε παιδί, εἶναι σύνολο ἱερῶν καταβολῶν. Εἶναι τό συγκεκριμένο πρόσωπο, μέ τό συγκεκριμένο ὄνομα, μέ τή συγκεκριμένη πατρίδα, μέ τούς συγκεκριμένους γονεῖς, μέ τά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Τό παιδί, ἰδίως, πού κυοφορεῖται, δέν εἶναι εἶδος πρός ἐγκληματική κατανάλωσι! Εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, γιά τό ὁποῖο ὁ ἀόρατος Θεός πῆρε συγκεκριμένο Πρόσωπο, μέ συγκεκριμένα στοιχεῖα θεανθρωπίνης ταυτότητας.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ