3 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που μεγαλώνουν όμορφα