00.000 άτομα παγιδεύθηκαν από την προέλαση της Daesh προς τα τουρκικά σύνορα….