χιλιάδες τρομοκράτες από Ιορδανία θέλουν να μπουν Συρία