Χαρισματικά παιδιά: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι κάποιο παιδί έχει ξεχωριστές ικανότητες σε κάποιον τομέα; Δείτε τα 5 χαρακτηριστικά του χαρισματικού παιδιού.