Χάζαροι

Τελευταία άρθρα

Ποιοί ήταν οι Χαζάροι Τούρκοι;

Οι Χαζάροι, ήταν ένας ημινομαδικός τουρκικός λαός, που δημιούργησε στην εποχή του μια ισχυρή πολιτεία που προέκυψε από τη διάλυση του δυτικού τουρκικού χανάτου. Εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στην Κασπία και στη Μαύρη Θάλασσα. Εμφανίστηκαν στην περιοχή τον 5ο μ.Χ. αιώνα...8:45 μμ


Χαζάροι: Η μυστήρια 13η φυλή του Ισραήλ και η μυστική της δράση

Ποιοι, και τί ήταν ακριβώς οι Χάζαροι. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, χρειάζεται εκτενής έρευνα που σε αυτή όμως την περίπτωση γίνεται πιο δύσκολη εξ’ αιτίας της λιγοστής διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Είναι φανερό ότι έχουν γίνει εσκεμμένες προσπάθειες στο πέρασμα...12:04 πμ


1
Χάζαροι Τούρκοι: Η 13η φυλή του Ισραήλ – Οι περιβόητοι Ασκενάζι

Ποιοι, και τί ήταν ακριβώς οι Χάζαροι. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, χρειάζεται εκτενής έρευνα που σε αυτή όμως την περίπτωση γίνεται πιο δύσκολη εξ’ αιτίας της λιγοστής διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Είναι φανερό ότι έχουν γίνει εσκεμμένες προσπάθειες στο πέρασμα...9:06 μμ