φορτηγό από την Τουρκία μετέφερε εκρηκτικά στη Συρία