το συριακό διαβατήριο ανήκει σε σκοτωμένο σύριο στρατιώτη