τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Κυριακής της Αθληφόρου