τα κράτη μπορούν να παρακάμψουν διαδικασίες για τις καταθέσεις