Τα επτά σενάρια για τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας