Συσκευή διαβάζει κλειστά βιβλία χωρίς να τα ανοίξει