συνάντηση στη Μόσχα με μέλη συριακής αντιπολίτευσης