ΣΑΡΑΝΤΙΣΜΟΣ

Τελευταία άρθρα

Σαραντισμός βρέφους: Επιτρέπεται ή όχι να γίνει μετά τις 40 ημέρες

Όταν ένα βρέφος γίνει 40 ημερών το πηγαίνουν στην εκκλησία για να λάβει και την ανάλογη ευχή… Ο Σαραντισμός ενός βρέφους γίνεται όταν αυτό συμπληρώσει την 40ή ημέρα από τη γέννησή του, οπότε και οδηγείται στην Εκκλησία. Συχνά, ωστόσο, αν...7:16 μμ


Σαραντισμός:Ποια παιδιά μπορούν να μπουν στο ιερό τα αγόρια μόνο ή και τα κορίτσια

Ο σαραντισμός ενός βρέφους είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία με ευχές πριν την βάπτισή του. Κάποιοι ί΄σως έχουν το ερώ τημα, πώς είναι δυνατόν τα βρέφη που είναι άβάπτιστα να εισέρχονται στο ναό και μάλιστα τα αγόρια να τα εισάγει...3:05 μμ


Μπορεί να γίνει Σαραντισμός βρέφους πέρα των 40 ημερών

Ο Σαραντισμός ενός βρέφους γίνεται όταν αυτό συμπληρώσει την 40ή ημέρα από τη γέννησή του, οπότε και οδηγείται στην Εκκλησία. Συχνά, ωστόσο, αν και ο Σαραντισμός «απαιτεί» να ολοκληρωθεί, όπως προαναφέραμε την 40η ημέρα από τη γέννηση, κάτι τέτοιο καθίσταται...10:51 μμ