Σαλταούρας Χρήστος

Τελευταία άρθρα

10
Η πλάνη της μετενσάρκωσης…

Του Χρήστου Σαλταούρα Η διδασκαλία της ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ, δηλαδή η διδαχή ότι οι ψυχές των ανθρώπων προϋπάρχουν της σύλληψης στην μήτρα και μετά τον θάνατο του ανθρώπου εισέρχονται σε άλλα σώματα, είναι Δαιμονική πλάνη. Η διδασκαλία αυτή έχει διάφορες μορφές. Μία...2:36 μμ


«προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ»

« εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην·  καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει...10:42 πμ


18
Η αποκάλυψη του Ιωάννη και η θλίψη της εποχής του Αντιχρίστου

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε σε δύο εδάφια που παρερμηνεύονται από τους αιρετικούς Πεντηκοστιανούς : Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ « ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης...8:13 μμ


Για τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά: «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί»

« Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.  εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἄξει σὺν...9:46 μμ


Σχόλια στην απόφαση της λεγομένης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

«μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν» Σχόλια στην απόφαση της λεγομένης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου  της Ορθοδόξου Εκκλησίας»  σχετικά με «τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό Χριστιανικό Κόσμο». Η Σύνοδος του Κολυμπαρίου της Κρήτης αποφάσισε ότι : «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την...11:24 πμ