ρώσοι και αμερικανοί συμφώνησαν να διατηρήσουν τον Άσαντ