Πρόεδρος του συνδέσμου διαιτητών ποδοσφαίρου Νομού Λάρισας