πρόεδρος της βρετανικής επιτροπής επανένωσης των Γλυπτών