προκλητικές δηλώσεις του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου