προέλευση

Τελευταία άρθρα

«Του έσυρε τα εξ αμάξης»: Γιατί χρησιμοποιούμε την φράση αυτή και από που ξεκίνησε

Η έκφραση «του έσυρε τα εξ αμάξης» είναι μία από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Τι σημαίνει όμως και από που προήλθε; «Τα εξ αμάξης» ή «Του έσυρε τα εξ αμάξης» είναι μια αρχαία έκφραση, που συνδέεται με τα Ελευσίνια...9:01 μμ


Από που δημιουργήθηκε η έκφραση είναι «από τζάκι»;

Υπάρχει μία φράση στην καθημερινότητά μας που υποδηλώνει πως κάποιος είναι από εύπορη οικογένεια. Αυτή είναι η έκφραση » είναι από τζάκι». Πώς όμως ταυτίστηκε το τζάκι με τον πλούτο; Στη διάρκεια της ιστορίας οι κατά καιρούς διοικήσεις βρίσκουν διάφορους...5:56 μμ


Πώς προέκυψε η φράση «Δώσε τόπο στην οργή»

Ακόμη μία φράση που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και ίσως να μην γνωρίζουμε την προέλευσή της είναι το «δώσε τόπο στην οργή».  Με την φράση δώσε τόπο της οργής, καλούμε κάποιον να υποχωρήσει και να ανεχθεί τις διαθέσεις και τις...6:24 μμ


«Πήρε των ομματιών του»: Πώς προέκυψε αυτή η φράση

Με την φράση » πήρε των ομματιών του» εννοούμε στην καθημερινότητα, πως κάποιος έφυγε απογοητευμένος η αγανακτισμένος. Ποια είναι όμως η προέλευση της φράσης αυτής; Η αρχική προέλευση της έκφρασης «πήρε των ομματιών του» βρίσκεται στα Ευαγγελία. Η έκφραση «πήρε...6:27 μμ


«Δώσε τόπο στην οργή»: Πώς προέκυψε η φράση αυτή

Μία από τις πολλές φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας και πολύ πιθανόν να μην γνωρίζουμε την προέλευσή της, είναι το «δώσε τόπο στην οργή». Η φράση λοιπόν αυτή, συναντάται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Με την...5:40 μμ