πλεονεξία

Τελευταία άρθρα

Γιατί είναι η πλεονεξία η ρίζα όλων των κακών…

Πολλά δεινά στην ανθρωπότητα είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης απληστίας… Η πλεονεξία είναι ένα ελάττωμα που εμφανίζεται από την παιδική ηλικία και με την κατάλληλη προσοχή απο τον γονέα, μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μεταμορφωθεί σε γενναιοδωρία. Η πλεονεξία εκδηλώνεται στα...10:54 μμ


Ὁ Ἅδης τῆς πλεονεξίας

Ο Μέγας Βασίλειος, μέ πολλή σύνεση καί σοφία, κάνει τήν ἑξῆς παρατήρηση γιά τή σκληρή καί ἀνάλγητη πλεονεξία· «῞Οσα βλέπει ὁ ὀφθαλμός, αὐτά ἐπιθυμεῖ καί ὁ πλεονέκτης. ῾Ο ῞Αδης δέν εἶπε ποτέ, ἀρκεῖ, οὔτε ὁ πλεονέκτης εἶπε ποτέ, φτάνει. ῾Η...4:35 μμ


Αγιογραφικά σταχυολογήματα περί πλεονεξίας

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος Η πλεονεξία είναι πάθος του επιθυμητικού της ψυχής, για συνεχή απόκτηση πέρα από τα αναγκαία της ζωής. Δεν είναι απόλυτα συνδεμένη με τον πλούτο ή την ανέχεια, αλλά επιθυμία, που βασανίζει την καρδιά τού «να έχεις πάντοτε...1:36 μμ