πεντηκοστιανοί

Τελευταία άρθρα

Η Ι.Μ. Πειραιώς για τον πεντηκοστιανισμό: Μια από τις πλέον πλανεμένες προτεσταντικές ομάδες

Όπως είναι γνωστό, ο Προτεσταντισμός αποτελεί την έσχατη κατάντια για την χριστιανική ετεροδοξία. Αφότου αποσπάστηκε από τον αιρετικό Παπισμό τον 16ο αιώνα, για τους γνωστούς λόγους διαμαρτυρίας απέναντι στις αυθαιρεσίες και τις τερατώδεις καινοτομίες των Παπών, αντί να αναζητήσει τον...12:15 μμ


2
ΠΛΑΝΕΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

Διάφορες ομάδες αιρετικών Πεντηκοστιανών διδάσκουν την φοβερή κακοδιδασκαλία της ΑΡΠΑΓΗΣ της Εκκλησίας πριν τον ερχομό του Αντιχρίστου. Η διδασκαλία αυτή που είναι πλήρως αντιγραφική μαζί με τις ακολουθούσες αυτή πλάνες, χρησιμοποιείται από τους Πεντηκοστιανούς για ψυχολογικό εκβιασμό των θυμάτων της...4:08 μμ


ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΟΙΝΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ ‘’ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΥΣ’’, ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ;

«Ούτοι περιάγουσι την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιούσι αυτόν υιόν γεένης διπλότερον αυτών»* Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Ενεργό δράση στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), έχουν οι αυτοκαλούμενοι ‘’Πεντηκοστιανοί’’ και συγκεκριμένα η...7:43 μμ