Πατριαρχείο Ἱεροσολύμων

Τελευταία άρθρα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 8ης/19ης Φεβρουαρίου 2014, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Ἰωάνννης Κασουλίδης, εὑρισκόμενος εἰς Ἰσραήλ διά πολιτικήν ἐπίσκεψιν, συνοδευόμενος δέ ὑπό προσωπικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τῶν Διπλωματικῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν...6:00 μμ


ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ & ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ.

Τήν Δευτέραν, 21ην Ἰανουαρίου/3ην Φεβρουαρίου 2014, ὡλοκληρώθη και ἐπεσφραγίσθη ἡ μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας «Πατριαρχική ἀπόφασις συμφωνίας καί ἀποκαταστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας», διακοπείσης λόγῳ τῆς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας ἀνεγέρσεως Ἐκκλησίας εἰς Ἱεριχώ ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως...8:00 πμ


Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

Τήν Τετάρτην, 16ην /29ην Ἰανουαρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τῆς ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, εἰς τό παρεκκλήσιον πρός τιμήν αὐτοῦ ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου [τῆς Φακῆς] εἰς τήν περιοχήν τοῦ Πραιτωρίου ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως...11:36 μμ