Πατερικαί Διδαχαί

Τελευταία άρθρα

1
Πρέπει να φοβούμεθα τα Μάγια;

Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη:«Μακάριοι οι ποιούντες τας εντολάς αυτού, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής, και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την Πολιν. Έξω οι κύνες και οι φαρμακοί» (Αποκάλ. κβ  14, 15). Δηλ. Μακάριοι είναι εκείνοι, που...2:46 μμ


3
Τὸ στήριγμα ὅλων μας

Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ Μητέρα μας, ἡ Βασίλισσα τῆς καρδιᾶς μας. Τὴν ἀγαποῦμε, διότι πιὸ πολὺ μᾶς ἀγαπᾶ ἐκείνη. Ποιὸς ἄνθρωπος πιστὸς μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου δὲν τὴν ἐπικαλέσθηκε; Ποιὸς δὲν τὴν ὕμνησε; Ποιὸς θεοφόρος Πατέρας δὲν μίλησε...4:06 μμ


«Λουσθήτε και καθαρισθήτε»

Ο Απόστολος Πέτρος. δίδασκε στον Ναό: «μετανοήσατε ουν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήναι υμών τας αμαρτίας» (Πραξ. γ 19). Μετανοήσατε λοιπόν και με συμπεριφορά εις το εξής ενάρετη γυρίσατε πλησίον του Θεού εγκολπούμενοι δια της πίστεως τον Ιησού, δια να...9:32 πμ


Οι αιρετικοί δεν αποτελούν Εκκλησίαν

«Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση. πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες, εγώ ειμι ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι… και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς» (Ματθ. κδ 4, 5 και 11). Δηλαδή: Προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς...1:45 μμ