Πατέρες της Εκκλησίας μας

Τελευταία άρθρα

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ – Οι Άγιοι πάντοτε κοντά μας

Πολλά καί σκληρά βασανιστήρια καί μαρτύρια πέρασαν οἱ χριστιανοί κυρίως δέ κατά τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια στή περίοδο τῶν μεγάλωνδιωγμῶν. Ὅμως οἱ χριστιανοί δέν ἔμειναν ἔτσι ἀβοήθητοι, ἕρμαια τῶν σκληροτράχηλων διωκτῶν. Σύμμαχο εἶχαν τόν Παντοδύναμο Κύριο. Βοήθεια εἶχαν τήν Ὑπερένδοξο...7:55 πμ


Γιατί ο Χριστός δεν μετέστρεψε τον Ιούδα;

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Τότε, αφού πήγε στους αρχιερείς ένας από τους δώδεκα, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, είπε, τι θέλετε να μου δώσετε για να σας τον παραδώσω;»[…] Και ακριβώς όταν η πόρνη μετανοούσε, όταν καταφιλούσε τα πόδια...10:38 πμ


ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ – Ἡ φιλαργυρία

• Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς». (Α´ Τιμ. στ´10). Δηλαδὴ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν εἶναι ἡ φιλαργυρία. Μερικοὶ κυριευθέντες ἀπὸ τὴν...10:16 πμ


Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος – Τούς πονεῖς τούς φτωχούς;

Ἀργά τά ἄνοιξε τά μάτια του ὁ πλούσιος! Τότε πού εἶδε στήν ἀγκαλιά τοῦ Ἀβραάμ τόν Λάζαρο! Τόν ἄνθρωπο, πού καταδεχόταν οὔτε νά τοῦ ρίξει μιά ματιά, ὅταν τόν εὕρισκε νά περιμένει ἔξω ἀπό τήν πόρτα του! Καί τότε τό...7:18 πμ


ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ – Νὰ μὴ στηριζώμεθα εἰς τὰ χρήματα

Λέγει ὁ Κύριός μας: «μὴ θησαυρίζετε θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σής καὶ βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι» (Ματθ. στ´ 19). Δηλαδὴ μὲ ἁπλὰ λόγια μᾶς λέγει ὁ Κύριος νὰ μὴ μαζεύουμε θησαυροὺς στὴ γῆ, ὅπου ὁ...10:24 πμ