ο συριακός στρατός απελευθέρωσε χωριό στη Λαττάκεια