ο στρατός απελυθερώνει χωριά στην επαρχία της Ράκας