Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπάει και το νοικοκύρη