Ο διαρκής αντιπρόσωπος της Συρίας στα Ηνωμένα Έθνη